سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سه شنبه ، 24 مهر 1397 کد خبر:4286 تعداد بازدید:

رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی خبر داد: کاهش 4.8 درصدی بیکاری روستایی با اجرای طرح اشتغالزایی روستایی

اشتراک گذاری

رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: با اجرا پروژه طرح اشتغال زایی روستایی میزان بیکاری روستایی ما از 10.2 درصد به 5.4 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر سید علی اکبر شمسیان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در محل استانداری خراسان، اظهار کرد: فاز اول برنامه توسعه اقتصادی طرح اشتغال‌زایی روستایی استان خراسان با سفارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان انجام شده وامیدواریم نتایج آن برای استان و شهرستان‌های اطراف دستاوردهای خوبی داشته باشد.

وی ادامه داد: جهاد دانشگاهی خراسان رضوی از سال 87 تعداد زیادی از اسناد فرادستی و پروژه‌های بزرگ مربوط به حوزه اشتغال را انجام داده و بعضی از طرح‌های جهاد، به عنوان بازوی مشورتی و کارشناسی مدیریت ارشد استان بوده، مطالعه سند آمایش استان خراسان، تبیین سند اشتغال سرمایه‌گذاری استان، تببین توسعه صنعت و معدن استان، توسعه اشتغال پایدار دانش‌آموختگان، الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی و تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی در اشتغال زایی روستایی را می‌توان از جمله این موارد نام برد.

رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برای انجام این پروژه 31 دهستان و 462 روستا مورد مطالعه قرا گرفته، همچنین 841 بازدید و 1106 جلسه با دهياران و اهالی روستا برگزار شده است.

شمسیان تصریح کرد: پیش بینی ما این است در صورت به فرجام رسیدن این طرح میزان اشتغال زایی در این زمینه 36هزار 820 نفر خواهد بود و سرمایه مورد نیاز این طرح نیز یک هزار و 276 میلیارد تومان است و براساس پیش‌بینی‌، متوسط سرانه اشتغال برای هر شغل ایجاد شده 35 میلیون تومان است و با انجام این پروژه میزان بیکاری روستایی ما از 10.2 درصد به 5.4 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد.