سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

شنبه ، 05 آبان 1397 کد خبر:4294 تعداد بازدید:

حضور دندانپزشکان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در ششمین همایش سالانه انجمن اندودانتیست‌های ایران شعبه خراسان رضوی

اشتراک گذاری

دندانپزشکان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برای ارائه نتایج تحقیقاتی و علمی خود در ششمین همایش سالانه انجمن اندودانتیست‌های ایران شعبه خراسان رضوی حضور یافتند.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر مهشید شیخ نظامی عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی و همچنین مسئول بخش ترومای کلینیک این سازمان به همراه دکتر حمید جعفرزاده، عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همکار بخش ترومای کلینیک دندانپزشکی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی به عنوان سخنران در این همایش حضور داشتند.


همچنین، دکتر علیرضا زردادی، عضو هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و مسئول فنی کلینیک این سازمان و دکتر مریم قره‌چاهی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  و همکار بخش درمان ریشه کلینیک این سازمان به عنوان مدیر پنل در این همایش شرکت نمودند.

دکتر جواد سرآبادانی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مدیر بخش لیزر کلینیک دندانپزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی نیز در این همایش به عنوان مدرس کارگاه حضور یافت.پ

گفتنی است که، ششمین همایش سالانه انجمن اندودانتیست‌های ایران شعبه خراسان رضوی از تاریخ 2 الی 4 آبان ماه سال جاری در هتل پارس مشهد مقدس برگزار شده بود.