سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

شنبه ، 05 آبان 1397 کد خبر:4299 تعداد بازدید:

انتصاب اعضای کمیسیون دائمی هیأت امنای موسسه آموزش عالی کاشمر

اشتراک گذاری

دکتر حمید رضا طیبی رییس جهاددانشگاهی طی حکمی اعضای کمیسیون دائمی هیأت امنای موسسه آموزش عالی کاشمر را منصوب کرد.


به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، طی حکمی از سوی رییس این نهاد، دکتر محمد صادق بیجندی، دکتر سید علی اکبر شمسیان، علی اولیایی ترشیز، صادق باغبان خلیل آباد، احمد اکبری، حسین امینی مشهدی، مسعود گلستانی پور به عنوان اعضای کمیسیون دائمی هیأت امنای موسسه آموزش عالی کاشمر منصوب شدند.