سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 19 آذر 1397 کد خبر:4349 تعداد بازدید:

کتاب

اشتراک گذاری

به همت پژوهشکده گردشگری و انتشارات جهاددانشگاهی خراسان رضوی کتاب "گردشگری کشاورزی:مفاهیم،تجارب"منتشر شد.


به گزارش روبط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، در این کتاب که مجموعه گردآوری و ترجمه توسط افسانه زارعی، پژوهشگر پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، دکتر هادی رفیعی؛ رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی و علیرضا حاتمی، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی است در نمایشگاه هفته پژوهش در دسترس علاقمندان این موضوع قرار گرفت.


در این کتاب، دو بخش از اقتصاد جهانی با توجه به تعاملات و ارتباطات آنها مد نظر قرار گرفته است. کشاورزی یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین بخشهای اقتصاد جهانی، در مقابل گردشگری یکی از جدیدترین بخشهایی که به سرعت در حال گسترش است، مورد بررسی قرار گرفتهاند.