سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 19 آذر 1397 کد خبر:4410 تعداد بازدید:

شماره دوازدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد

اشتراک گذاری

شماره دوازدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد.


شماره دوازدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری (پاییز و زمستان 1397) منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، این نشریه به سردبیری دکتر حمید ضرغام بروجنی و صاحب امتیازی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی منتشر می‌شود.


در این نشریه مقاله اهداف تشکیل اتحادهای استراتژیک در کسب وکارهای گردشگری پزشکی ایران ازعلی اصغر شالبافیان، هاشم آقازاده، حمید ضرغام بروجنی، علی حیدری، تأثیر سیستم مدیریت برند بر عملکرد برند کارکنان در شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگري از مهدی دهقانی سلطانی، اردشیر شیری، مریم مصباحی، امین همتی، سرمایه اجتماعی و وفاداری زائران اصفهانی به محله سرشور مشهد از ندا عیدگاهیان کاسب، مژگان عظیمی هاشمی و تأثیر ارزش ادراک‌شده از برند بر قصد خرید سوغات منتشر شده است.


موردمطالعه: سوغات آبنبات بجنورد از زهرا نیکخواه فرخانی، نرگس آهنچیان، زهرا نوری، نقش میانجی انگیزه سفر و رفتار مسئولانه در رابطه نگرش زیست‌محیطی با توسعه پایدار بوم گردی مورد مطالعه: شهرستان‌های مهدی‌شهر و سمنان از سمانه پارسا، سیدحسن کابلی، سکینه جعفری، مدل‌سازی پیش‌بینی تقاضای گردشگری تفریحی داخلی شهر تهران از محمدرضا فرزین، امیر افسر، علیرضا دبیر، ابتهال زندی و تحليل جامعه‌شناختي عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری از آرش قهرمان، فائزه اعظم کاری، سمیه عفتی از دیگر مقالات انتشار یافته در این نشریه است.


علاقمندان علاوه بر تهیه نشریه می‌توانند با مراجعه به سایت جدید دوفصلنامه به آدرس journalitor.irمقالات را مطالعه نمایند.


شایان ذکر است دوفصلنامه " مطالعات اجتماعی گردشگری " در سامانه های ISC و SID نمایه می‌شود.