سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

شنبه ، 15 دي 1397 کد خبر:4452 تعداد بازدید:

رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان‌رضوی: اشتغال‌زایی برای 553 هزار نفر در کشور از طریق صنعت گردشگری

اشتراک گذاری

رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان‌رضوی گفت: صنعت گردشگری در کشور برای حدود   553 هزار نفر اشتغال‌زایی مستقیم و برای یک میلیون و ۵۷۸ هزار نفر اشتغال‌زایی غیرمستقیم داشته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر هادی رفیعی در سمینار تخصصی «سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری شهر مشهد» که در محل پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: پژوهشکده گردشگری با سه گروه جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، مدیران برنامه‌ریزی گردشگری است که به شکلی ویژه از اواسط دهه ۸۰ تمرکز بر صنعت گردشگری کرد و مطالعات گوناگونی در این زمینه انجام شده است. بیش از ۵۰۰ طرح به درخواست و سفارش دستگاه‌های اجرایی توسط پژوهشکده گردشگری جهاد اجرایی شده است.

وی افزود: یکی از مطالعاتی که اخیرا به مجموعه پژوهشکده جهاد دانشگاهی واگذار شده در حوزه توسعه اقتصادی روستاها است که در آن بحث اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی استان، شبکه‌های مربوط به آن و توسعه گردشگری روستایی به‌صورت ویژ مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهشکده گردشگری مطالعاتی ویژه در گروه‌های تخصصی به‌شکل شبکه‌های برنامه مطالعاتی انجام می‌شود چون مطالعات حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری که در گروه مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی گردشگری در حال انجام است.

وی با بیان اینکه «یکی از رسالت هایی که پژوهشکده گردشگری دارد ارتباط با بخش خصوصی و حل معضلات این بخش از طریق اجرایی کردن نتایج مطالعات است» ادامه داد: در همین راستا مرکز مطالعات تخصصی گردشگری پژوهشکده دایر شده تا بخشی از نتایج مطالعات و پیشنهادات به شکل پروژه‌هایی ویژه‌ ارائه شود، که ازجمله آن می‌توان به سامانه تردد لوتوس مورد استفاده در هتل‌ها و مراکز اقامتی که به سرانجام رسید، اشاره کرد.

رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان‌رضوی گفت: یکی دیگر از اقدامات پژوهشکده جهاد در حوزه گردشگری ارائه نخستین نقشه هوشمند گردشگری سوغات و رهیاب با عقبه فرهنگی و تغذیه‌ای که تا دو ماه آینده به‌صورت تولید انبوه وارد بازار می‌شود.

وی با طرح این پرسش که چرا بحث سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را به‌صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادیم؟ بیان کرد: به دلیل اهمیت گردشگری باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری در این صنعت منجر به توسعه آن خواهد شد. از سویی دیگر نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی در این زمینه هستیم. برای نمونه مهمترین نیاز در حوزه صنایع دستی سرمایه‌گذاری مالی است. سهم گردشگری در تولید ناخالص جهانی ۱۰.۴ درصد است که رشد قابل توجهی را در سال‌های اخیر تجربه کرده است.

رفیعی با بیان اینکه «از هر 10 نفر یک تن در حوزه گردشگری شاغل است» اظهار کرد: از هر پنج شغل ایجاد شده، یک شغل مربوط به این حوزه است که نشانگر اهمیت رو به رشد صنعت گردشگری در جهان است. اما براساس گزارش‌های شورای جهانی سفرهای گردشگری داده سهم این صنعت در ایران به‌صورت مستقیم در ارزش افزوده کشور ۲.۸ درصد است و به‌طورکلی ۷.۶ درصد است. بنابراین صنعت گردشگری ۲.۸ درصد به‌صورت مستقیم اثر مثبت در جی. دی. پی کشور داشته و 4.6 سهم غیرمستقیم دارد.

رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان‌رضوی گفت: صنعت گردشگری در کشور برای حدود 553 هزار نفر اشتغال‌زایی مستقیم و برای یک میلیون ون ۵۷۸ هزار نفر اشتغال‌زایی غیرمستقیم داشته است. از سویی دیگر میزان صادرات این بخش به گردشگران خارجی ۳.۹ درصد است که رقمی پایینی است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ۳.۳ درصد در کل کشور است، بنابراین برای رسیدن به حداقل متوسط جهانی در صنعت گردشگری نیازمند سرمایه‌گذاری خاص در این حوزه هستیم.