سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 15 بهمن 1397 کد خبر:4497 تعداد بازدید:

همزمان با چهلمین فجر انقلاب اسلامی و توسط رییس جهاددانشگاهی؛ فاز پنجم تعاونی مسکن جهاددانشگاهی خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید

اشتراک گذاری

همزمان با چهلمین فجر انقلاب اسلامی و توسط دکتر حمیدرضا طیبی، رییس جهاددانشگاهی، فاز پنجم تعاونی مسکن جهاددانشگاهی خراسان رضوی به بهره برداری رسید.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، فاز پنجم تعاونی مسکن جهاددانشگاهی خراسان رضوی دارای 50 واحد از 77 تا 93 متر می باشد.


کلنگ این فاز در شهریور 93 به زمین زده شد که پس از 3 سال به متقاضیان تحویل گردید.


در این مراسم، دکتر سید علی اکبر شمسیان، رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با اشاره به اینکه 90 درصد از اعضای این سازمان دارای مسکن می‌باشند از اهتمام این سازمان سبت به خانه دار کردن سایر اعضای جهاددانشگاهی خراسان رضوی خبر داد.