سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سه شنبه ، 16 بهمن 1397 کد خبر:4504 تعداد بازدید:

طی حکمی از سوی رییس جهاددانشگاهی؛ سرپرست مرکز رشد فناوری‌های نوین سلامت مشهد منصوب شد

اشتراک گذاری

طی حکمی از سوی دکتر حمیدرضا طیبی، رییس جهاددانشگاهی، سرپرست مرکز رشد فناوری‌های نوین سلامت مشهد منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، طی حکمی از سوی دکتر حمیدرضا طیبی، رییس جهاددانشگاهی، دکتر جواد سخدری به عنوان سرپرست مرکز رشد فناوری‌های نوین سلامت مشهد منصوب شد.


در این حکم آمده است که امید است با استعانت از عنایات الهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جهاددانشگاهی نقش بسزایی در تجاری‌سازی فناوری و حمایت از واحدهای فناور داشته باشید.