سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

شنبه ، 27 بهمن 1397 کد خبر:4528 تعداد بازدید:

تقدیر اعضای هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در دومین جشنواره علمی رضوی

اشتراک گذاری

در دومین جشنواره علمی رضوی که توسط شبکه جامع دانشگاه‌های استان با مهندس علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی، دکتر سیدعلی اکبر شمسیان، رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ، دکتر محمدرضا دارابی، رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سایر روسای دانشگاه های استان و مقامات استانی در محل برج سپید دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد ، از اعضای هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، در این جشنواره از دکتر مریم مقدم متین، به عنوان فناور برتر دانشگاه فردوسی مشهد و عضو گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی جهاددانشگاهی خراسان رضوی تقدیر به عمل آمد.

همچنین در این جشنواره، از دکتر حمیدرضا پوریان فر، مدیر گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، به عنوان عضو هیات علمی برتر تقدیر به عمل آمد.