سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

شنبه ، 04 اسفند 1397 کد خبر:4547 تعداد بازدید:

توسط مرکز آموزش‌‌های تحصصی کوتاه مدت نوجوانان جهاددانشگاهی خراسان رضوی؛ سومین جشن ستارگان به منظور نمایش توانمندی و مهارت‌های فراگیران در زبان آموزی برگزار شد

اشتراک گذاری

سومین جشن ستارگان مرکز آموزش‌‌های تحصصی کوتاه مدت نوجوانان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در این جشن که با حضور فراگیران و والدینشان برگزار شد، افسون نیاز بخش افزود: هدف از برگزاری این جشن، نمایش توانمندی و مهارت‌های فراگیران در زبان آموزی است.


مدیر مرکز آموزش‌های تحصصی کوتاه مدت نوجوانان جهاددانشگاهی خراسان رضوی ادامه داد: در این مرکز برای یادگیری حروف الفبای انگلیسی و به منظور تاثیر گذاری بیشتر بر فراگیران از روش‌های نوین تدریس نظیر تئاتر استفاده می‌شود.


وی استفاده از آموزش ترکیبی با نمایش و همچنین تقویت مهارت نوشتاری و گفتاری به صورت نمایش نامه را برای نوجوانان را از دیگر شیوه‌های نوین آموزشی  در این مرکز ذکر کرد.


به گفته وی، سالانه به طور متوسط دراین مرکز بالغ بر 10 هزار نفر فراگیر  از دوره‌های آموزشی مکالمه زبان انگلیسی، علوم کامپیوتر، بازی‌های نمایشی خلاق و خوشنویسی انگلیسی مرکز آموزش‌های تحصصی کوتاه مدت نوجوانان جهاددانشگاهی خراسان رضوی استفاده می‌کنند.