سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

يک شنبه ، 12 اسفند 1397 کد خبر:4675 تعداد بازدید:

((هنر خوب زندگی کردن)) نقد و بررسی می‌شود

اشتراک گذاری

کتاب «هنر خوب زندگی کردن» اثر رولف دوبلی نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، کتاب «هنر خوب زندگی کردن» اثر رولف دوبلی و ترجمه عادل فردوسی‌پور، بهزاد توکلی و علی شهروز نقد و بررسی می‌شود.

این جلسه نقد کتاب با حضور محمدحسن اشرف، روانشناس و درمانگر وجودی، چهارشنبه، 15 اسفند ماه، ساعت 16 در نمایشگاه و فروشگاه دائمی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، شماره 2 برگزار می‌شود.

نمایشگاه و فروشگاه دائمی انتشارات جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، شماره 2 در حاشیه میدان آزادی واقع شده است.