سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 20 اسفند 1397 کد خبر:4715 تعداد بازدید:

برگزاری نشست «آسيب شناسی سوغات در زنجيره گردشگری مشهد» همراه با رونمايي از بسته سوغات فرهنگی رهياد

اشتراک گذاری

به همت پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی نشستی با عنوان «آسيب شناسی سوغات در زنجيره گردشگری مشهد» همراه با رونمايي از بسته سوغات فرهنگی رهياد برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، این نشست با هدف بازخوانی نقاط قوت و ضعف سوغات شهر مشهد با ارائه دکتر هادی رفیعی و دکتر بخشی اعضا هیات علمی پژوهشکده و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، معاون استاندار، معاون شهردار و مدیر کمیته سوغات آستان قدس؛ برگزار می‌شود.

برنامه نشست با توجه به اهميت سوغات در زنجیره خدمات گردشگری و با ارائه علمی سهم صنایع دستی از سوغات مشهد و برش سوغات از طرح پیمایش ملی برگزار می‌شود.

همچنین در بخش دوم این نشست از بسته سوغات فرهنگی رهیاد از مجموعه کارهای مرکز خدمات تخصصی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی رونمایی خواهد شد.


گفتی است این این نشست در روز يک شنبه 26 اسفند ماه از ساعت 9 الی 11 در محل سالن جلسات سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی واقع در پردیس دانشگاه برگزار می‌شود.