سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

يک شنبه ، 18 فروردين 1398 کد خبر:4723 تعداد بازدید:

راه‌اندازی تست‌های جدید آزمایشگاهی در آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در سال جاری

اشتراک گذاری

مدیر داخلی آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی از افزایش ساعات پذیرش بیماران در این آزمایشگاه در طی سال جاری خبر داد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، محمد قدسی، افزود: درصدد هستیم تا تست‌های جدید آزمایشگاهی را نیز در سال جاری راه‌اندازی کنیم.


وی به اشاره به اینکه در سال گذشته به طور متوسط در هر روز 1000 نفر بیمار در آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی پذیرش شده بودند، ادامه داد: در طی سال گذشته در حدود 300 هزار نفر در این آزمایشگاه پذیرشده‌ند.


به گفته وی در ایام نوروز 98 بالغ بر 3 هزار و 387 نفر در آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی پذیرش شده‌اند که این میزان در نوروز 97 در حدود 3 هزار و 277 نفر بوده است.