سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

پنج شنبه ، 22 فروردين 1398 کد خبر:4727 تعداد بازدید:

23 فروردین، روز دندانپزشک یک متخصص دندانپزشک: برخی از زخم های دهان منجر به سرطان می‌شود

اشتراک گذاری

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اهمیت سلامت مخاط دهان تاکید کرد و گفت: هرگونه تغییر پاتولوژیک و طولانی مدت در سلامت دهان نقش زیادی دارد.


به گزارش روابط سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر مجید صنعت خانی در آستانه 23 فروردین، روز دندانپزشکی، افزود: اهمیت مخاط دهان و بافت‌های تشکیل دهنده دهان بسیار بالاست و به حفظ سلامتی افراد نیز کمک زیادی می‌کند.


وی با تاکید بر اینکه باید به تغییرات مخاط دهان باید اهمیت داد، اظهار کرد: هرگونه تغییر پاتولوژیک و طولانی مدت در سلامت دهان نقش زیادی دارد، و باید به زخم‌های مزمن و مخاط دهان اهمیت دهیم چرا که برخی از زخم‌ها ممکن است شروع برخی تغییرات بدخیم و سرطان‌ها باشد.


وی با اشاره به اینکه ممکن است ضایعات برجسته از سقف دهان باشد که به ضایعات پیش بدخیم معروف هستند، ادامه داد: بی‌توجهی به این تغییرات باعث پخش شدن و بدتر شدن شرایط می‌شود، لذا نقش سلامت بافت و مخاط دهان و زبان اهمیت بالایی دارد و می‌بایستی به آن توجه و رسیدگی شود.