سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

پنج شنبه ، 22 فروردين 1398 کد خبر:4739 تعداد بازدید:

همزمان با روز دندانپزشک صورت گرفت؛ تقدیر از دندانپزشکان کلینیک تخصصی جهاددانشگاهی خراسان رضوی با اهدای شاخه گل

اشتراک گذاری

 در آستانه 23 فروردین، روز دندانپزشک، با اهدای شاخه گل از دندانپزشکان کلینیک تخصصی جهاددانشگاهی خراسان رضوی تقدیر به عمل آمد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، در آستانه 23 فروردین، روز دندانپزشک، دکتر محمدعلی خلیلی فر، معاون پزشکی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با اهدای شاخه گل از دندانپزشکان کلینیک تخصصی این سازمان تقدیر به عمل آورد.