سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 26 فروردين 1398 کد خبر:4743 تعداد بازدید:

طی حکمی از سوی رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی؛ سرپرست موسسه آموزش عالی و مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی خراسان رضوی شعبه کاشمر منصوب شد

اشتراک گذاری

طی حکمی از سوی رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، سرپرست موسسه آموزش عالی و مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی خراسان رضوی شعبه کاشمر منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر سیدعلی اکبر شمسیان، رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، طی حکمی مهندس علیرضا حاتمی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست موسسه آموزش عالی و مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی خراسان رضوی شعبه کاشمر منصوب نمود.


گفتنی است که مهندس علیرضا حاتمی، معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی می‌باشد.