سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 02 ارديبهشت 1398 کد خبر:4752 تعداد بازدید:

((در جستجوی طبیعت)) نقد و بررسی می‌شود

اشتراک گذاری

کتاب «در جستجوی طبعیت، غریز زیست گرایی» اثر ادوراد ویلسون به مناسبت روز زمین نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، کتاب « در جستجوی طبعیت، غریز زیست گرایی » اثر ادوارد ویلسون و ترجمه کاوه فیض الهی نقد و بررسی می‌شود.

این جلسه نقد کتاب با حضور دکتر امید میرشمسی، عضو هیات علمی داتنشگاه فردوسی مشهد، چهارشنبه، چهارم اردیبهشت ماه، ساعت 16 در نمایشگاه و فروشگاه دائمی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، شماره 2 برگزار می‌شود.

نمایشگاه و فروشگاه دائمی انتشارات جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، شماره 2 در حاشیه میدان آزادی واقع شده است.