سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

پنج شنبه ، 12 ارديبهشت 1398 کد خبر:4817 تعداد بازدید:

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی خراسان رضوی و وزارت جهادکشاورزی

اشتراک گذاری

عضو هیات علمی گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ‌های صنعتی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی از انعقاد تفاهم‌نامه بین معاونت باغبانی وزارت جهادکشاورزی، سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، موسسه تحقیقاتی علوم باغبانی و انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران با هدف ارتقای همکاری متقابل و بهره گیری از تخصص‌های علمی، تحقیقاتی و ترویجی و امکانات تجهیزاتی، آزمایشگاهی و کتابخانه‌ای خبر داد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر جواد جانپور با بیان این مطلب افزود: استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه جهاددانشگاهی خراسان رضوی برای کمک به معاونت باغبانی وزارت جهادکشاورزی و انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران در خصوص برگزاری برنامه های علمی، نشست های تخصصی و همایش های ملی و بین المللی از وظایف این سازمان در این تفاهم نامه است.


وی طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی مبتنی بر اولویت و نیازهای معاونت باغبانی وزارت جهادکشاورزی و انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران را از دیگر وظایف جهاددانشگاهی خراسان رضوی بر اساس این تفاهم نام دانست.


عضو هیات علمی گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی خاطرنشان کرد: انطباق بخشی از شبکه برنامه این گروه با اولویت های پژوهشی پژوهشکده سبزی و صیفی موسسه تحقیقات علوم باغبانی از دیگر وظایف جهاددانشگاهی خراسان رضوی در این تفاهم نامه است.