سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

شنبه ، 04 خرداد 1398 کد خبر:4877 تعداد بازدید:

توسط مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت نوجوانان جهاددانشگاهی خراسان رضوی صورت خواهد گرفت؛ برگزاری دوره های آموزشی بازی‌های خلاق و بازیگری در تابستان سال جاری

اشتراک گذاری

مدیر مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت نوجوانان سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی از برگزاری دوره آموزشی بازی‌های خلاق در ترم تابستان سال جاری در این مرکز خبر داد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، افسون نیازبخش با بیان این مطلب افزود: این دوره با هدف افزایش اعتماد به نفس و تمرکز، تقویت فن بیان و استعدادیابی هنر بازیگری برگزار خواهد شد.


به گفته وی، این دوره از سوم تیرماه سال جاری برای کودکان 5 تا 7 سال، دختران 8 تا 10 و 11 تا 13 سال و پسران 8 تا 12 سال، درطی 13 جلسه، در روزهای دوشنبه و پنج شنبه برگزار خواهد شد.


مدیر مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت نوجوانان سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی به دوره آموزش بازیگری در تابستان سال جاری در این مرکز اشاره و خاطرنشان کرد: این دوره برای پسران 13 تا 17 سال و دختران 14 تا 17 سال در طی 13 جلسه، از سوم تیرماه سال جاری در این مرکز برگزار خواهد شد.