سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

يک شنبه ، 05 خرداد 1398 کد خبر:4881 تعداد بازدید:

برگزاری کارگاه آموزشی قانون اساسی توسط سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

اشتراک گذاری

کارگاه آموزشی قانون اساسی توسط سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، در این کارگاه 4 ساعته؛ پيشينه قانون اساسي در ايران، مباني و سير تصويب و بازنگري قانون اساسي، ساختارها و نهادهاي اساسي در نظام حقوقي كشور و تحليل اهم اصول قانون اساسي مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


در پایان این کارگاه آموزشی 4 ساعته که روز گذشته 4 خرداد ماه در محل سالن کنفرانس شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان برگزار گرید، به افراد حاضر در کارگاه گواهی اعطا گردید.


یادآور می شود که مدرس این کارگاه دکتر روح اله اسلامی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد بود.