سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 27 خرداد 1398 کد خبر:4929 تعداد بازدید:

عامل توسعه شبکه گل و گیاه طرح نوین مشاغل خانگی جهاددانشگاهی خراسان رضوی خبر داد: ایجاد اشتغال برای 100 نفر از متقاضیان در این شبکه

اشتراک گذاری

عامل توسعه شبکه گل و گیاه طرح نوین مشاغل خانگی جهاددانشگاهی خراسان رضوی از ایجاد اشتغال برای 100 نفر از متقاضیان در این شبکه در استان خبر داد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مرتضی علیرضائی با بیان این مطلب افزود: تولید قارچ خوراکی و تولید گل و گیاه به ویژه تولید کاکتوس و ساکولنت در ذیل شبکه گل و گیاه طرح نوین مشاغل خانگی قرار دارد.


به گفته وی، عمده اشتغال ایجاد شده در شبکه گل و گیاه طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی استان در شهرستان‌های نیشابور، جغتای و چناران می باشد که از میان حدود 600 نفر ثبت نام اولیه که در سامانه انجام شده بود تعدادی از متقاضیان که دارای شرایط اولیه همچون داشتن فضای روباز به مساحت حداقل 50 مترمربع، امکانات سرمایش و گرمایش و ... جهت تولید گل و گیاه بودند، غربال شده و مورد حمایت‌های بعدی از جمله برگزاری کارگاه آموزشی، نظارت بر عملیات احداث گلخانه و اتصال به پشتیبان قرار گرفتند.


وی با اشاره به اینکه اشتغال ایجاد شده در شبکه گل و گیاه عمدتا در منازل بوده است، ادامه داد: جهاددانشگاهی در زمینه گل و گیاه خدمات مشاوره‌ای و اتصال به بازار را برای متقاضیان انجام داده است.


علیرضائی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های تولیدات گلخانه‌ای در طرح مشاغل خانگی استان، کاهش مصرف آب می‌باشد و تولید گل و گیاه در منازلی که دارای فضای روباز به مساحت حداقل 50 متر در حیاط یا پشت بام منزل باشند، امکانپذیر و اقتصادی می‌باشد.