سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

چهارشنبه ، 05 تير 1398 کد خبر:4970 تعداد بازدید:

شماره سیزدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد

اشتراک گذاری

شماره سیزدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری (بهار و تابستان 1398) منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، در این نشریه به سردبیری دکتر حمید ضرغام بروجنی و صاحب امتیازی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی 7 مقاله به شرح زیر منتشر شده است:


«بررسی ادراک ذی نفعان از تحقق گردشگری حامی فقرا در روستاهای منتخب شرق استان سمنان» محمد رضا رضوانی، سید علی بدری، ذبیح الله ترابی، « گونه‎شناسی کیفی سبک‎های زیارتی جوانان در شهر مشهد» مهدی کرمانی، احمدرضا اصغرپورماسوله، محمدمهدی واعظ موسوی، « تعیین مناسب‏ ترین زیست ‏بوم‏های توسعۀ بوم‏گردی جامعه بنیاد (مورد مطالعه: دهستان سیاهو بندرعباس)» مهدی میرزاده کوهشاهی، علی شهدادی، منا رستمی،«شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه گردشگری سلامت در ایران مورد مطالعه: استان تهران» کمال سخدری، نادر سیدامیری، علی رضا رجائیان،جواد سخدری، « ارائه الگویی برای بررسی تأثیر ارتباطات توصیه ای آنلاین بر قصد سفر به مقصد گردشگری» محمد غفاری، کیوان مام رمضانی، «تأثیر حفاظت از آب و مدیریت کاهش ضایعات بر افزایش وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری» مهدی دهقانی سلطانی، مریم مصباحی، شکریه طاهری، زهرا اکبری، «ظرفیت برد روانشناختی و مدیریت مناطق ساحلی حاشیه دریاچه سد زاینده رود» کامران شایسته،زهرا شیخی،علیرضا ایلدرمی.


علاقمندان علاوه بر تهیه نشریه می توانند با مراجعه به سایت جدید دوفصلنامه به آدرس journalitor.ir مقالات را مطالعه نمایند.


شایان ذکر است دوفصلنامه " مطالعات اجتماعی گردشگری " در سامانه های ISC و SID نمایه می‌شود.