سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 10 تير 1398 کد خبر:4975 تعداد بازدید:

برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق حرفه‌ای و ارتباط موثر پرسنل در کلینیک تخصصی دندانپزشکی

اشتراک گذاری

کارگاه آموزشی اخلاق حرفه‌ای و ارتباط موثر پرسنل در کلینیک تخصصی دندانپزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، میلاد فیاض مدیر داخلی کلینیک دندانپزشکی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی افزود ، یکی از اهداف اصلی برگزاری این کارگاه ارتقاء اخلاق حرفه‌ای و افزایش کیفیت نحوه پاسخگویی همکاران به مراجعین مرکز بوده است.

وی با بیان اینکه آشنایی با مفهوم رفتار سازمانی و تیمی، مهارت‌های ارتباط کلامی، کنترل خشم، آشنایی با هیجانات و استرس‌های کاری از موضوعات اصلی برگزاری این کارگاه بوده است، تصریح کرد: راهنمایی و ارائه اطلاعات درست و سریع، پاسخگویی شفاف، رعایت اخلاق حرفه‌ای و اصول کاری منجر به رضایت بیشتر مراجعین از پرسنل مرکز می‌گردد.

گفتنی است که این کارگاه یک روزه، تعداد 30 نفر از همکاران کلینیک تخصصی دندانپزشکی حضور داشتند.