سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

پنج شنبه ، 20 تير 1398 کد خبر:4985 تعداد بازدید:

معاون وزیر علوم در بازدید از فعالیت‌های پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی مطرح کرد؛ جهاددانشگاهی، سرمایه‌های خفته بخش خصوصی را جذب نماید

اشتراک گذاری

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بازدید از فعالیت‌های پژوهشی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، خواستار جذب سرمایه‌های خفته بخش خصوصی توسط این نهاد شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر مسعود برومند با تقدیر از فعالیت‌های انجام شده پژوهشی در سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، گفت: برای سودآور کردن مقایس اقتصادی فعالیت‌های پژوهشی باید سرمایه‌های خفته بخش خصوصی را جذب کرد.


وی با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی با توانی که دارد می‌تواند تکنولوژی را به بخش خصوصی کشور به فروش برساند، تصریح کرد: خرید تکنولوژی از جهاددانشگاهی توسط بخش خصوصی می‌تواند تولید و اشتغال در کشور را افزایش دهد.


وی خاطرنشان کرد: منابع تسهیلاتی در کشور فراوان است اما اینکه به کدام طرح این منابع اختصاص یابد را نمی‌دانیم و جهاددانشگاهی با طراحی کسب و کار می‌تواند این منابع را جذب نماید.


معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستار سرمایه‌گذاری در حوزه قارچ‌های خوراکی – دارویی و گیاهان زینتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی شد و بیان کرد: با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه علاوه بر ایجاد بازار می‌توانیم اشتغالزایی در روستاها را نیز افزایش داد.


دکتر برومند در خصوص فعالیت پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی بیان کرد: تقاضای رنگ‌های خوراکی طبیعی در بازار بالا است و با یک شرکت نمی‌توان پاسخگوی نیازهای بازار بود، بلکه باید با انتقال تکنولوژی زمینه ورود بخش خصوصی به این زمینه را فراهم نمود.


وی در خصوص فعالیت‌های پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این پزوهشکده باید برای جذب گردشگر در شهرهای استان خراسان رضوی پروژه های گردشگری متناسب با آن شهرها را تعریف نماید.


گفتنی است که دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از فعالیت‌های پژوهشی این سازمان در زمینه پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی، گروه پژوهشی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی و پژوهشکده گردشگری بازدید نمود.


در این بازدید دکتر سید علی اکبر شمسیان، رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و اعضای هیات علمی این سازمان توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های پژوهشی ارائه دادند.