سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

يک شنبه ، 30 تير 1398 کد خبر:5034 تعداد بازدید:

تدوین و تهیه جدول داده-ستانده استان خراسان رضوی و تحلیل کاربردهای آن

اشتراک گذاری

مدیر گروه پژوهشی اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی از پایان طرح پژوهشی «تدوین و تهیه جدول داده-ستانده استان خراسان رضوی و تحلیل کاربردهای آن» به کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با اجرا جهاد دانشگاهی خراسان رضوی خبر داد و گفت: جدول داده – ستانده، جدولی است که گردش پول یا کالا یک منطقه را به صورت شفاف برای برنامه ریزان و تحلیگران ارائه می‌دهد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر جواد براتی با بیان این مطالب افزود: این جدول در 5 زمینه فعالیت‌های پیشرو، تعیین ارتباطات بین بخشی، بررسی اشتغالزایی، بررسی میزان آب‌بری و بررسی اثرات زیست‌محیطی به تفکیک هریک از فعالیت‌های مختلف اقتصادی تهیه شده است.


وی ادامه داد: با وجود افزایش اختیارات استان‌ها در امر برنامه‌ریزی منطقه‌ای، اما دسترسی به اطلاعات و ابزارهای محلی از جمله محدودیت‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای می‌باشد. بدون در اختیار داشتن ابزارها و داده‌های محلی و منطقه‌ای، امکان برنامه‌ریزی دقیق در سطح استان‌ها وجود نخواهد داشت و نتایج برآوردی نیز با خطا همراه خواهد بود. لذا به ابزارهایی برای برنامه‌ریزی در سطح استانی نیاز است که از آن جمله می‌توان به جدول داده-ستانده اشاره کرد که جزو مهم‌ترین ابزارهای برنامه‌ریزی محسوب می‌گردد.


وی تصریح کرد: این جدول همانند حساب‌های ملی، یک نظام حسابداری بخشی است و مشابه با الگوهای اقتصادسنجی، به عنوان یک تکنیک و یک ابزار در جهت برنامه‌ریزی نیز به شمار می‌رود. ایران اگرچه در تهیه جدول داده-ستانده ملی در میان کشورهای درحال توسعه، از جمله کشورهایی است که بیشترین جداول داده-ستانده را تا کنون تهیه کرده است، اما در سطح منطقه‌ای به آن کمتر توجه شده است. با تهیه این جداول در سطح استانی و همراه با افزایش نقش برنامه‌ریزی در استان‌های کشور، از محدودیت‌های موجود در برنامه‌ریزی منطقه‌ای کاسته خواهد شد.

دکتر براتی بیان کرد: طرح «تدوین و تهیه جدول داده-ستانده استان خراسان رضوی و تحلیل کاربردهای آن» به کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی، در دی ماه سال 1396 به مرحله اجرا رسید و در مرداد ماه 1397 پایان یافت. این طرح که از جمله پروژه‌های مهم استانی محسوب می‌گردد، از دو روش «SAFLQ» و «CHARM-RAS» و بصورت نیمه آماری تهیه شده است.


به گفته مدیر گروه اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی، آخرین آمار حساب‌های منطقه‌ای توسط مرکزآمار ایران در سال 94 منتشر شده است.


وی افزود: در این جدول، اطلاعات مربوط به اجزای تقاضای نهایی، بجز صادرات و واردات، بصورت آماری تهیه شده است. جداول تهیه شده، برای ساله 1390 تهیه شد و به سال 1394 به‌هنگام‌سازی شد که بصورت 77 بخش اقتصادی و مبتنی بر طبقه‌بندی بین‌المللی فعالیت های اقتصادی(کد ایسیک) و آخرین اطلاعات موجود بوده است.


وی اظهار کرد: بر اساس نتایج بدست آمده، فعالیت‌های زراعت، باغداری، دامداری، صنایع غذایی، منسوجات، فرآورده‌های معدنی غیرفلزی و فلزات پایه به ترتیب جزو فعالیت‌های اولویت‌دار توسعه استان می‌باشند. همچنین، بیشترین ضریب فزانده تولید مربوط به فعالیت‌های استخراج گاز طبیعی، فعالیت‌های حاصل از پالایش نفت، تولید و توزیع برق، ساخت و تعمیر تجهیزات حمل و نقل و ساخت وسایل نقلیه موتوری، ساخت مواد شیمیایی است.


دکتر براتی گفت: بیشترین اشتغالزایی (البته با تعریف فعالیت‌ها مبتنی بر کدهای آیسیک)، مربوط به صنایع «تولید محصولات رایانه‌ای، تجهیزات برقی و ...»، «ساخت وسایل نقلیه موتوری و ..» و «ساخت تعمیر و نصب محصولات فلزی و ..» است.


وی خاطرنشان کرد: طبق نتایج بدست آمده، افزایش 10 درصدی تشکیل سرمایه ناخالص، منجر به افزایش 6/15  میلیون متر مکعبی آن در استان می‌شود. همچنین، اصلی‌ترین سهم افزایش تولید co2 مربوط به بخش صنعت با 91 درصد با توجه به میزان سرمایه گذاری انجام شده می‌باشد.