سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

چهارشنبه ، 23 مرداد 1398 کد خبر:5205 تعداد بازدید:

برگزاری مدرسه تابستانی کارآزمایی بالینی با محوریت سلول درمانی در جهاددانشگاهی خراسان رضوی

اشتراک گذاری

توسط سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی مدرسه تابستانی کارآزمایی بالینی با محوریت سلول درمانی برگزار می‌گردد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مفاهیم و اصول طراحی کارآزمایی‏های بالینی، تخصیص تصادفی، انتخاب گروه شاهد، کورسازی، معیار‏های ورود و خروج کارآزمایی بالینی و انواع خطا (Error) و سوگرایی (Bias) در کارآزمایی بالینی از مباحث دوره این مدرسه تابستانی است.


تجزیه و تحلیل آماری در کارآزمایی بالینی، محاسبه حجم نمونه در کارآزمایی بالینی، ملاحظات اخلاقی عمومي کارآزمایی بالینی، ملاحظات اخلاقی اختصاصي (پژوهش بر سلول‏های بنیادی، ژن، گامت‏ و ‏جنین، حیوانات آزمايشگاهی)، ملاحظات اخلاقی کارآزمایی بالینی در گروه‏های آسیب‌پذیر (زندانیان، کودکان، ناتوانان ذهنی و...)، تدوین رضایت‏نامه آگاهانه، ثبت کارآزمایی بالینی و مفاهیم و اصول اولیه GCP (دستورالعمل‏های بهینه‏ی ناظر بر انجام آزمایش‏های بالینی) از دیگر مباحث این دوره است.


مدرسه تابستانی کارآزمایی بالینی با محوریت سلول درمانی از 12 لغایت 15 شهریور ماه سال جاری در سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار خواهد شد و علاقمندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت vcrt.jdm.ac.ir مراجعه کنند.


گفتنی است که، این مدرسه تابستانی برای تمامی مشمولین آموزش مداوم دارای امتیاز بازآموزی است.