سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

پنج شنبه ، 24 مرداد 1398 کد خبر:5207 تعداد بازدید:

سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد خبر داد: کسب رتبه برتر این مرکز در سال 97 در بین مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کشور

اشتراک گذاری

سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد از کسب رتبه برتر این مرکز در سال 97 در بین مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کشور خبر داد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مهندس احمد افروغی گفت: در بیست و یکمین گردهمایی روسا و سرپرستان مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی، مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد به عنوان مرکز نمونه اول موفق به دریافت لوح نمونه شد.


سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد افزود: مراکز زنجان، اراک، بندرعباس و اهواز نیز به عنوان مراکز نمونه دوم تا پنجم سال ۱۳۹۷ مفتخر به دریافت لوح نمونه شدند.