سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

يک شنبه ، 27 مرداد 1398 کد خبر:5212 تعداد بازدید:

توسط گروه پژوهشی بیوتکنولوژی میکروارگانیسم‌های جهاددانشگاهی خراسان رضوی؛ کارگاه مبانی کشت و پروش رویزجلبک و کاربردهای آن برگزار گردید

اشتراک گذاری

توسط گروه پژوهشی بیوتکنولوژی میکروارگانیسم‌های صنعتی پژوهشکده بیوتکنولوژی جهاددانشگاهی خراسان رضوی، کارگاه مبانی کشت و پروش رویزجلبک و کاربردهای آن برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر مریم عامری افزود: این کارگاه با هدف آشناسازی اقشار مختلف جامعه، توسعه دانش پرورش جلبک و اشتغالزایی برگزار گردید.


مدیر گروه پژوهشی بیوتکنولوژی میکروارگانیسم‌های صنعتی پژوهشکده بیوتکنولوژی جهاددانشگاهی خراسان رضوی ادامه داد: در این کارگاه تئوری و عملی، به متقاضیان پس از کشت جلبک در شرایط آزمایشگاهی و کارگاهی، گواهینامه اعطا خواهد شد.


به گفته وی، از سال گذشته تا کنون 10 کارگاه در زمینه کشت و پروش رویزجلبک و کاربردهای آن با حضور یکصد نفر، توسط گروه پژوهشی بیوتکنولوژی میکروارگانیسم‌های صنعتی پژوهشکده بیوتکنولوژی جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزارشده است.