سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

پنج شنبه ، 14 شهريور 1398 کد خبر:5287 تعداد بازدید:

نشست جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با شهرداری مشهد درباره کارآفرینی و حاشیه‌نشینی

اشتراک گذاری

نشست مشترک جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با شهرداری مشهد پیرامون «کارآفرینی» و «حاشیه شهر مشهد» برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، نشست مشترک جهاددانشگاهی خراسان رضوی با شهرداری مشهد با هدف توسعه همکاری‌های مشترک عصر امروز در سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور محمدرضا کلایی، شهردار مشهد و سید علی‌اکبر شمسیان، رئیس جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد دو طرف پیرامون همکاری مشترک در راستای «توسعه کارآفرینی و اشتغال» و «مدیریت یکپارچه فعالیت‌های اجرایی در حاشیه شهر مشهد» به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

در این نشست که حمیدرضا بیدخوری، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، اژدر اژدری، معاون اقتصادی شهردار مشهد و سیدمحمد محسن مصحفی، سرپرست معاونت فرهنگی‌اجتماعی شهردار مشهد و جمعی از اعضای هیأت علمی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی نیز در آن حضور داشتند، دو طرف در خصوص «رصد و مدیریت اقدمات انجام شده در حاشیه و حریم شهر مشهد» و «شناسایی زمینه‌های خلق فرصت و توسعه ثروت در بستر شهر» توسط جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت‌وگو کردند.