سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

شنبه ، 22 اسفند 1394 کد خبر:553 تعداد بازدید:614

توسط پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار می‌شود؛ کارگاه آموزشی کاربردهای آینده پژوهشی در پژوهش‌های اجتماعی(مدخلی بر آینده گردشگری)

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، این کارگاه توسط آرش قهرمان، عضو گروه جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری سازمان ارائه خواهد شد. این کارگاه آموزشی در روز دوشنبه 24 اسفند از ساعت 8 الی 12 در محل پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی واقع در پردیس دانشگاه فردوسی – سه راه تربیت برگزار خواهد شد.