سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سه شنبه ، 26 آذر 1387 کد خبر:642 تعداد بازدید:136

/انتصاب در جهاددانشگاهی واحد مشهد/ رییس شورای علمی گروه پژوهشی کشت بافتهای گیاهی جهاددانشگاهی واحد مشهد منصوب شد

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد مشهد، در این حکم آمده است: نظر به سوابق علمی، شایستگی و توانمندیهای جنابعالی و با عنایت به پیشنهاد معاون محترم پژوهشی به موجب این حکم به مدت 1 سال به عنوان «رییس شورای علمی گروه پژوهشی کشت بافتهای گیاهی جهاددانشگاهی واحد مشهد» منصوب می‌شوید. امید است با یاری خداوند سبحان و همکاری دیگر اعضای شورای علمی در تدوین و اجرای شبکه برنامه علمی و نیز فراهم آوردن زمینه های دریافت موافقت اصولی گروه موفق و موید باشید. این گزارش می‌افزاید: طی احکام جداگانه دیگر دکتر نسرین مشتاقی و مهندس احمد شریفی به عنوان « عضو شورای علمی گروه پژوهشی کشت بافتهای گیاهی جهاددانشگاهی واحد مشهد» منصوب شدند.