سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

يک شنبه ، 19 خرداد 1387 کد خبر:667 تعداد بازدید:83

تشریح وضعیت واحد سخت افزار مرکز کامپیوتر جهاددانشگاهی مشهد

اشتراک گذاری

صادق نصیری در گفتگو با روابط عمومی جهاددانشگاهی مشهد، گفت: مرکز کامپیوتر یکی از بخش های زیر مجموعه معاونت پشتیبانی جهاددانشگاهی مشهد است. در واحد سخت افزار که جزئی از مرکز کامپیوتر است، تمامی خدمات کامپیوتری و پشتیبانی سخت افزاری و عیب یابی سیستم ها انجام می گیرد. وی تصریح کرد: هم‌اکنون 227 دستگاه در جهاد مشهد، 110 دستگاه در مجتمع شریعتی(90 دستگاه در کارگاه های علمی کاربردی و کوتاه مدت)، 70 دستگاه در سازمان مرکزی، 10 دستگاه در آزمایشگاه طلاب، 15 دستگاه در آزمایشگاه مرکزی و تهیه و توزیع و 2 دستگاه نیز در کلینیک دندانپزشکی و 20 دستگاه در پژوهشکده صنایع غذایی و فنی و مهندسی موجود می باشد. تعداد زیادی نیز در واحدهای گناباد، نیشابور و کاشمر نیز موجود است که پشتیبانی آن فقط در موارد تخصصی صورت می گیرد. نصیری، خاطرنشان کرد: از دیگر خدمات بخش سخت افزار، پشتیبانی از شبکه های داخلی و اینترنت در کلیه بخش ها و واحد هاست. همچنین وظایفی از جمله تعمیرات پرینتر نیز از دیگر وظایف این مرکز است.