سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 03 خرداد 1395 کد خبر:681 تعداد بازدید:751

در اختتامیه هفتاد و هفتمین گردهمایی معاونان فرهنگی جهاددانشگاهی سراسر کشور صورت گرفت؛ تقدیر از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) –منطقه خراسان

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، در اختتامیه هفتاد و هفتمین گردهمایی معاونان فرهنگی جهاددانشگاهی سراسر کشور از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) –منطقه خراسان زمان، جهت کسب رتبه شایسته تقدیر به عمل آمد. گفتنی است، هفتاد و هفتمین گردهمایی معاونان فرهنگی جهاددانشگاهی سراسر کشور 29 و 30 اردیبهشت ماه در گرگان برگزار شد.