سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سه شنبه ، 16 مهر 1387 کد خبر:784 تعداد بازدید:721

طی حکمی از سوی رئیس جهاددانشگاهی؛ عامل ناظر مالی جهاددانشگاهی واحد مشهد منصوب شد

اشتراک گذاری

به گزارش روابط‌عمومی جهاددانشگاهی واحد مشهد، طی حکمی از سوی دکتر طیبی رئیس جهاددانشگاهی، عبدالرضا‌ شاه‌قاسی مدیر امور اداری و مالی جهاددانشگاهی واحد مشهد به عنوان عامل ناظر مالی این مرکز، منصوب شد. در متن این حکم آمده است: با عنایت به آئین‌نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی، نظر به پیشنهاد رئیس جهادددانشگاهی واحد مشهد و موافقت ناظر مالی جهاددانشگاهی، به موجب این حکم به سمت عامل ناظر مالی واحد مشهد منصوب می‌شوید. امید است با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل که متعاقبا از سوی ناظرمالی محترم جهاددانشگاهی ابلاغ خواهد شد زیرنظر رئیس محترم آن واحد به وظایف قانونی خویش عمل نمایید.