سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

چهارشنبه ، 25 آبان 1390 کد خبر:969 تعداد بازدید:888

انتصاب «مدیر پروژه پردیس علم و فرهنگ جهاددانشگاهی خراسان رضوی»

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد مشهد، طی حکمی از سوی دکتر مجید غیور مبرهن رییس جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی، مهندس محسن صابری نجفی معاون مرکز علمی-کاربردی مشهد با حفظ سمت به عنوان «مدیر پروژه پردیس علم و فرهنگ جهاددانشگاهی خراسان رضوی» منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده است: تهیه نقشه جامع، تدوین برنامه اجرایی، اخذ مجوزهای موردنیاز و سایر اقدامات لازم، از جمله اموری است که شایسته است بصورت مستمر پیگیری شود. توفیق جنابعالی را در انجام شایسته این امر مهم از خداوند متعال خواستارم.