سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 30 آذر 1394 کد خبر:978 تعداد بازدید:660

کارگروه پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین الملل سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار می‌کند؛ کارگاه آموزشی موضوع یابی در پژوهش‌های علوم سیاسی

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی مفاهیم محوری در دانش سیاست، روش استخراج و قلمرو پژوهش از محورهای این کارگاه می‌باشد. کارگاه آموزشی موضوع یابی در پژوهش های علوم سیاسی ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه 2 دی ماه سال جاری در محل سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی واقع در پردیس دانشگاه برگزار خواهد شد. گفتنی است که مدرس کارگاه دکتر محسن خلیلی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی می‌باشد.