سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دیدار نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در آستانه سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی