سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

پنج شنبه ، 05 مرداد 1396 کد خبر:2256 تعداد بازدید:

معرفی

اشتراک گذاری

هدف اصلی از تاسیس این پژوهشکده مرتبط با چند مشکل یا نیاز مشخص در کشور می‌باشند که عبارتند از : محدودیت شدید آب، محدودیت زمین‌های قابل کشت، تامین پروتئین غیر حیوانی مورد نیاز جامعه و بالاخره ایفای نقش در تولید ملی از طریق استفاده از ظرفیت‌های فناوری زیستی در محورهای راهبردی از جمله کودهای زیستی و نانوکودها.

 زمینه فعالیت:

پژوهش‌های کاربردی مبتنی بر بیوتکنولوژی بر روی قارچ‌های صنعتی، گیاهان زینتی و میکرو ارگانیسم‌ها

 ماموریت:

انجام پژوهش‌های کاربردی مبتنی بر بیوتکنولوژی با تا کید بر کاربرد در تجاری‌سازی در زمینه‌های گیاهان زینتی، قارچ‌های صنعتی و میکروارگانیزم‌ها

 چشم انداز:

پژوهشکد‌ه‌ایست مرجع در سطح ملی با ارتباطات علمی منطق‌های در حوزه زیست‌فناوری در زمینه‌های گیاهان زینتی، قارچ‌های صنعتی و میکروارگانیزم‌ها

 گروه‌های پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

 • زیست فناوری قارچ‌های صنعتی
 • ریز سازوارهای صنعتی
 • کشت بافت گیاهان زینتی

توانمندی‌ها:

 • پژوهش در زمینه تحقیقات مولکولی، ژنومیکس و فانكشنال ژنومیكس قارچ‌های خورا كی و دارویی
 • در اختیار داشتن دانش فنی پرورش و كشت قارچ‌های خورا كی، دارویی و مولد رنگ
 • برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی کوتاه مدت در سطح ملی
 • تولید و عرضه اسپان هیبرید قارچ‌های خورا کی
 • در اختیار داشتن دانش فنی اصلاح نژاد انواع قارچ‌های خورا كی
 • تولید و فرآوری پودر قارچ خورا کی
 • تولید کود زیستی از مایکوریزا
 • بررسی و توصیف اثر ضد ویروسی ترکیبات خالص و توصیف شیمایی شده قارچ‌های دارویی

توانایی‌های تخصصی:

 • تکثیر پایه گل‌های شاخه بریده نظیر ژربرا، آنتوریوم، میخک
 • تکثیر گیاهان زینتی نظیر بگونیا، بنفشه آفریقایی، کالانکوآ
 • انجام تحقیقات در رابطه با ریزازدیادی گل‌های مهم تجاری شاخه بریده وارداتی نظیر آنتوریوم، ژربرا، آلسترومریا، میخک، لیلیوم، آماریلیس و دستیابی به پروتکل‌های مورد نیاز
 • انجام تحقیقات در رابطه با ریزازدیادی تجاری گل‌های گلدانی پر مصرف نظیر بنفشه آفریقایی، بگونیا، گلوکسینیا، سینگونیوم، کالانکوآ، کا کتوس و دستیابی به پروتکل‌های مورد نیاز برخی از آن‌ها

 آدرس: مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی - سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسان‌رضوی –طبقه همکف - پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی – تلفن: 38832360-051