سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سه شنبه ، 13 تير 1396 کد خبر:2157 تعداد بازدید:8356

سایر تلفن های سازمان

اشتراک گذاری

نام واحد

نام همکار

شماره مستقیم

داخلی

سازمان مرکزی

اطلاعات و نگهبانی

31997188

188

ریاست

مدیر حوزه ریاست

آقای حیدری

31997101

101

حراست

آقای نیک فرجام

31997113

113

روابط‌عمومی

آقای مروتی-آقای عسکری

31997104

104

آقای فرازستانیان-خانم فدوی

31997106

106

معاونت پشتیبانی

مسئول دفتر معاونت

خانم طاقی

31997122

121

کارشناس برنامه و بودجه

آقای بختیاری

31997123

123

مرکز کامپیوتر

آقای نیک فرجام

31997111

111

آقای لاجوردی

31997112

112

خانم کاهانی آقای قیطاسی

31997114

114

دبیرخانه و تایپ

خانم سالاري

31997125

125

آقای اسدی و امور بیمه

31997126

126

امور اداری ـ کارگزینی

خانم خانزاد

31997132

132

آقای درویشی-آقای غلامی

31997133

133

خانم رستمی

31997134

134

عامل ذیحساب

خدمات مالی

آقای ابراهیمی

31997141

141

آقای زارع

31997142

142

آقای شرافتی

31997143

143

اداره حسابداری

آقای کریمی

31997144

144

آقای حسینی

31997145

145

آقاي موسوی

31997146

146

خانم قدوسی

31997147

147

آقاي عزتیان

31997148

148

خانم فرمانبر

31997149

149

خانم هاشمی-آقای گفتاری

31997151

151

جمعدار اموال

آقای بهرامی

31997152

152

خدمات عمومی

آقای پورنوروز

31997161

161

آقای خیری

31997162

162

تاسیسات

آقای صنعتکار

31997163

163

آقای شبان

31997164

164

کارپرداز

آقای عاقبتی

31997166

166

عمران

آقاي بدیعی

31997167

167

آقای مقیمی آقای کمیلی

31997168

168

آبدارخانه همکف

-

31997171

171

آبدارخانه طبقه اول

-

31997172

172

آبدارخانه طبقه دوم

-

31997173

173

آبدارخانه حوزه ریاست

-

31997174

174

آبدارخانه ساختمان فرهنگی

-

31997175

175

مجتمع فرهنگی، ورزشی و آموزشی اندیشه

اطلاعات و نگهبانی

36208407-8

-

آقای مردان نیک

36208208

-

مجتمع پزشکی، آموزشی و تحقیقاتی نیشابور

آقای عوض پور

43219666

فکس43219666

-

-

مهمانسرا

پذیرش

38461214-7

-

معاونت آموزشی

مسئول دفتر معاونت

آقای کریمی

31997180

31997181

181

کارشناس آموزش

خانم هنری

31997182

182

اداره آموزش

آقای کلایی

31997251

251

مرکز آموزش بزرگسالان

آقای عبداله پور

31997224

224

خانم هاشمیان

31997252

252

خانم باقرزاده

31997223

223

آقای سالاری

31997241

241

مرکز آموزش نوجوانان

خانم نیازبخش

31997219

219

خانم فرید

31997215

215

خانم صفاری

31997218

218

مرکز آموزش وکیل آباد

تلفن مستقیم

36050252

-

آقای عباس آبادی

31997707

707

خانم اکبری

31997701

701

خانم قربانی

31997702

702

آبدارخانه

31997705

705

مرکز آموزش اندیشه

آقای مردان نیک- خانم یغمایی

36208188

-

مرکز آموزش نیشابور

آقای عوض پور

43333180

-

مجتمع شریعتی

اطلاعات و نگهبانی

31997211

38433614-6

38440117-8

211

-

-

معاونت فرهنگی

مسئول دفتر معاونت

خانم جوان

31997301

31997302

301

دفتر مطالعات فرهنگی

-

31997303

303

سازمان دانشجویان

آقای یوسفی

31997333

333

مدیر ایسنا و ایکنا

آقای مروتی

31997311

311

خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

آقای کریم پور

31997312

312

خبرنگاران

31997313

313

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

خانم ابراهیمی زاده

31997316

316

خبرنگاران

31997317

317

چاپ و نشر

آقای نیک ذات

31997321

321

دفتر چاپ و نشر

آقای هاشمی

31997322

322

خانم سعادتی

31997323

323

پخش فروشگاه

آقای عاشوری

31997325

325

آقای لاری

31997326

326

فروشگاه کتاب شماره 1

آقاي خاوری-آقای صفار-آقای زینلی

38418070

-

فروشگاه کتاب شماره 2

آقای اسماعیل پور-آقای جنگی

31997327

327

فروشگاه کتاب شماره 3

آقای افخمی زاده - آقای پیرزاده

31997328

328

افکارسنجی

خانم آذرنیا

31997331

331

پرسشگران

31997332

332

فرهنگسرا

آقای غراب

31997265

265

آقای عارفی

31997262

262

خانم کامیاب نژاد و اختری-آقای سروقد

31997260

260

آقای اله وردی

31997263

263

آقای اله وردی

31997255

255

مجتمع شریعتی

اطلاعات و نگهبانی

31997211

211

معاونت پژوهشی

مسئول دفتر معاونت

آقای حسین زاده

31997401

401-402

مدیر اجرایی

خانم سوهانی

31997404

404

مدیر برنامه ریزی و توسعه

آقای طاهری

31997405

405

مدیر هماهنگی فعالیت های بین المللی

آقای شیردل

31997406

406

دبیر کمیته پروژه یابی

خانم نظری

31997407

407

مرکز تجاری سازی

آقای سخدری

31997539

539

مسئول هماهنگی امور اجرایی

آقای پوراکبر

31997411

411

گروه افزودنی های غذایی

خانم بلوریان

31997415

415

خانم حسینی

31997416

416

آقایان صابریان و حسینی

31997417

417

گروه کیفیت و ایمنی مواد غذایی

خانم میلانی

31997431

431

خانم مهربان-آقای احتیاطی

31997421

421

آزمایشگاه صنایع غذایی

خانم شکوری و هنگوال

31997426

426

گروه فرآوری مواد غذایی

آقایان هاشمی و گلی موحد

31997432

432

آقای بیرقی طوسی

31997433

433

گروه قارچ

آقایان پوریانفر و جانپور- خانم رضاییان

31997436

436

پایلوت رنگ و آزمایشگاه قارچ

خانم ها شاه طهماسبی و بلوریان و حسینی

38788509

-

گروه ریزسازواره ­ های صنعتی

خانم عامری

31997441

441

خانم نوشهری-آقای کاراژیان

31997442

442

مرکز تحقیقات

عفونت­های منتقله از خون

آقای هدایتی مقدم

31997446

446

آقایان برنجی- سلطانیان و خانم احمدی

31997447

447

آقای مساوات

31997448

448

گروه سلولهای بنیادی و ترمیمی

آقای فرشچیان

31997445

445

خانم لوایی و آقای جلالیان

31997447

447

آقای آزاده

31997449

449

آقای رئیس المحدثین-خانم حسن زاده

31997451

451

آقایان نادری-میراحمدی و خانم حقیقی ­طلب

31997452

452

گروه گیاهان زینتی

آقای شریفی-خانم خرازی

31997456

456

خانم خادم

31997458

458

خانم تیموری-خانم مرادیان

31997461

461

گروه مواد

آقای مولودی

31997471

471

آقای صادقی اول شهر

31997472

472

آقای مولوی

31997473

473

آقای مهدوی شهری

31997474

474

خانم صالحی

31997475

475

خانم نوخاسته

31997476

476

آقای ملک جعفریان

31997477

477

مجتمع فنی و مهندسی

آقای امیرآبادی

31997481

481

آقای نجار مقدم

31997482

482

آقای رضوان پناه

31997483

483

آزمایشگاه عملیات حرارتی

31997484

484

آزمایشگاه متالوگرافی

31997485

485

آبدارخانه مجتمع

31997486

486

معاونت پزشکی

مسئول دفتر معاونت

آقای حسین زاده

31997401

401-402

مدیر اجرایی

آقای واحدی

31979422

422

آزمایشگاه شماره 1 (رازی)

38548026

38540000

فکس38521116

-

-

-

اطلاعات و جوابدهی

آقایان معینی قالیباف-جانثار جمعه پور-یوسفی

31997600

31997601

600

601

بیمه گری

خانم ها برازنده-خدیجه و صالحه حیدری

31997608

608

مدیر داخلی

آقای قدسی

31997610

610

مسئول فنی

آقایان دکتر هاشمیان-دکتر زارع

31997611

611

تریا

31997614

614

غربالگری

خانم سلحشور

31997615

615

ایمونولوژی-hplc

خانم ها تقی آبادی-جابری-غروی و آقایان ظهیری-اسحاق نیا-شمسواری

31997616

616

خون شناسی

خانم ها بنی نجار و صغیری-آقای قربانی

31997617

617

بیوشیمی

آقایان معینی فر-خندان

31997618

618

cl

آقایان امینی-شورابی-محمدی نسب-خوشحال

31997619

619

مولکولی و ویروس شناسی

خانم ها شفائی و امیری

31997628

628

آسیب شناسی

آقای پهلوان

31997629

629

تهیه و توزیع

آقایان حسینیان و گفتاری

31997630

38511116

630

نمونه گیری برادران

آقایان مرتضوی-اسحاق نیا-رضوی کهن

31997631

631

نمونه گیری خواهران

خانم ها حیدری مقدم-مهاجر-شیرزاد-مختارشاهی-امینیان-ایازی-هاشمی

31997632

632

تاسیسات

31997645

645

تفکیک و جداسازی سرم

آقایان قاینی-محمدی-حاجی ملکی

31997652

652

آموزش و کنترل کیفی

خانم ها خلیلی فر و صغیری

31997653

653

میکروب شناسی

خانم آقاخانی

31997660

660

کلینیک داخلی (درمانگاه کبد)

38557970

پذیرش

خانم رحیمی

31997639

639

پرستاری

ختنم فرخزاد-آقای بلوچی

31997640

640

مدیریت

خانم دکتر میری

31997642

642

خدمات

-

31997641

641

پشتیبانی

آقای روشن

31997644

644

مرکز مشاوره و آزمایشگاه ژنتیک

38557972

38546214

پذیرش

خانم ها نیکخواه-منصوری

31997627

627

مدیریت

خانم دکتر صدر نبوی

31997624

31997651

624

651

آزمایشگاه ژنتیک

خانم ها احمدزاده-خطیب-ریاحی-سمیعی-انصاری

آقایان جاری پور-ایران منش و خانم ها داوری-قدسی

31997625

31997626

625

626

مشاوره

خانم منصوری

31997649

649

پشتیبانی

آقای روشن

31997644

644

خدمات

-

31997641

641

آزمایشگاه شماره 2 (طلاب)

آقای بنی هاشمی

32735444

32731177

فکس32768444

-

-

-

آزمایشگاه نیشابور

آقای طاهرآبادی

43333180

فکس43337042

-

-

آزمایشگاه گناباد

خانم شاطری

57223816

فکس57226166

-

-

کلینیک دندانپزشکی

آقای فیاض

38410907

38412222

-

-

مرکز علمی کاربردی

مسئول دفتر مرکز

خانم حقانی

31997270

270

بایگانی

آقای ابراهیم زاده

31997271

271

دبیرخانه

خانم حسینی

31997275

275

امور فارغ التحصیلان

خانم ملازم و قادری-آقای شکوری

31997283

283

امور مالی

آقای زرقانی

31997284

284

اداره آموزش

آقای اسعدی

31997272

272

خانم مینایی

31997247

247

خانم طلایکی

31997248

248

خانم عباس زاده گنجی

31997249

249

امور اساتید

آقای زیبایی

31997279

279

مدیر گروه فرهنگ و هنر

خانم رمضانیان

31997274

274

مدیر گروه حسابداری

آقای ابراهیمی

31997288

288

مدیرگروه کامپیوتر

آقای اخلاقی

31997278

278

مدیر گروه حقوق

آقای پورحسینی

31997292

292

مدیر گروه زبان

خانم باقرزاده

31997268

268

دبیر شورای آموزشی

آقای اعتضاد

31997287

287

امور کلاس ها

خانم نژادقرائی

31997261

261

امور دانشجویی و فرهنگی

آقای جهانی شرق-آقای شیرانی

31997290

290

مدیر پژوهش

آقای شریعتی

31997285

285

کارشناس پژوهش

آقای کوهستانی

31997293

293

کارشناس کامپیوتر

آقای حیدری

31997286

286

دفتر ارتباط با صنعت

-

31997276

276

دفتر کارآفرینی

آقای خورسند قاینی

31997291

291

کتابخانه

آقای شیخ علیشاهی

31997240

240

تاسیسات

آقای جمعیتی

31997202

202

تایپ و تکثیر

خانم کرمی

31997222

222

آزمایشگاه شیمی

-

31997295

295

آبدارخانه کتابخانه

-

31997221

221

آبدارخانه علمی کاربردی

-

31997280

280

مجتمع شریعتی

اطلاعات و نگهبانی

31997211

38433614-6

38440117-8

211

-

-

آموزش عالی شعبه کاشمر

مجتمع آموزشی

اطلاعات و نگهبانی

55250800-2

-

پژوهشکده گردشگری

مجتمع آموزشی

اطلاعات و نگهبانی

55250800-2

-

دفتر پژوهشکده

خانم طاهری

31997501

501

آقای معینی

31997503

503

آقای دبیری

31997535

535

کتابخانه

خانم اقبالی

31997505

520

گروه جامعه شناسی گردشگری

آقای بخشی

31997506

506

خانم رضوی زاده

31997507

507

آقای قهرمان

31997508

508

خانمها بستان و هاشمیان

31997509

509

گروه علوم اجتماعی

آقای هاجری

31997511

511

آقای برات نژاد و قاضی-خانم رضازاده

31997512

512

آقایان رضایی- میرمحمد تبار- نیکجو و خانم خسروی

31997513

513

خانم عیدگاهیان

31997508

508

آقای بابایی-آقای رحیمی

31997515

515

گروه مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری

خانم توانگر

31997519

519

آقای مبینی

31997522

522

خانم ثابت تیموری

31997523

523

گروه توسعه پایدار شهری-منطقه ای

خانم پارساپور

31997516

516

آقای آقاجانی

31997524

524

خانم رزاقیان

31997525

525

خانم تجویدی و آقای علیزاده

31997526

526

خانم فروغ زاده

31997527

527

خانم سلطانی

31997528

528

خانم رسول زاده

31997529

529

آقای مسعودی

31997531 531

گروه اقتصاد گردشگری

آقای براتی

31997532

532

خانم رحمانی

31997533

533

خانم خاکسار

31997534

534

آقای رهنما

31997518

518

خانم زارعی

31997510

510

خانم استادفر

31997541

541

مرکز خدمات تخصصی

آقای اعلم صمیمی

31997538

538

دفتر اشتغال دانش آموختگان

آقای جواد سخدری

31997539

539

آقای علیرضایی-آقای حسن سخدری

31997540

540

دبیرخانه اشتغال

خانم شهریاری

31997542

542

خانم زارعی

31997543

543

خانم بیک زاده

8791000

548

فناوری اطلاعات

آقای دانشیار

31997546

546

آبدارخانه پژوهشکده

-

31997547

547

مرکز تخصصی خدمات روانشناسی

پذیرش

37662764

-

آقای اقتناعی

37683238

-

شماره های فاکس سازمان

نام واحد شماره فاکس
ریاست 31997199
فاکس سازمان 31997197
خبرگزاری های ایسنا و ایکنا 31997196