سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

پنج شنبه ، 05 مرداد 1396 کد خبر:2250 تعداد بازدید:

گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی موادغذایی

اشتراک گذاری

معرفی

سلامت و رضایت مصرف‌کننده علاوه بر اینکه از نظر اخلاقی امری لازم است، اعتماد مشتری را به همراه دارد و این خود موجب موفقیت تولیدکننده می‌شود . این گروه با هدف بهبود و افزایش سطح کیفیت و ایمنی مواد غذایی و توجه و حفظ مجموع ویژگی‌ها و خواص آن برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان تشکیل شده است.

در این راستا انجام پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقا سطح کیفی و ایمنی مواد غذایی در همکاری با واحدهای تولیدی، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط مهم‌ترین رسالت این گروه می‌باشد.

چشم انداز:

گروه پژوهشی مرجع در سطح ملی در زمینه افزایش کیفیت و ارتقای ایمنی مواد غذایی در صنعت غذا

 محورهای اصلی فعالیت:

 • توسعه، بهینه‌سازی و طراحی روش‌های پایش كیفیت و سلامت مواد غذایی در طول زنجیره تولید تا مصرف
 • شناسایی، نحوه كنترل و تعیین حد مجاز بقایای سموم، آلاینده‌ها و تركیبات دارویی در مواد غذایی در طول زنجیره تولید تا مصرف
 • بررسی اثر عوامل بیولوژیكی، تكنولوژیكی و زیست محیطی بر كیفیت و سلامت مواد غذایی
 • استانداردسازی و سیستم‌های مدیریت كیفیت، بهداشت و تضمین ایمنی موادغذایی

 جهت‌گیری پژوهشی:

از آنجایی كه شیر و فراورده‌های آن به عنوان یكی از سالم‌ترین و پرمصرف‌ترین فراورده‌های غذایی برای انسان به ویژه كودكان و نوجوانان و افراد سالخورده مطرح می‌باشد، توجه به جنبه‌های کیفی و سلامت این ماده غذایی با ارزش، ضروری و اجتناب ناپذیر است، لذا انجام پژوهش‌های مرتبط با این موضوع از مهم‌ترین فعالیت‌های در دست اقدام این گروه می‌باشد . از بین خطرات فیزیکی، میکروبی و شیمیایی موجود در واحدهای تولید شیر و فراورده‌های لبنی، آلاینده‌های شیمیایی به دلیل پیچیدگی حذف و کنترل آن‌ها در اولویت بوده و بنابراین این گروه در برنامه میان مدت، رسالت اصلی خود را بر شناسایی سریع، کنترل و حذف این دسته از عوامل خطرزا قبل و بعد از ورود آن به شیر و فراورده‌های لبنی قرار داده است.

در این برنامه برخی آلاینده‌های مخاطره آمیز شیر و فراورده‌های لبنی از جمله آفلاتوکسین M1 ، فلزات سنگین نظیر سرب، جیوه و کادمیوم، بقایای آفت كش‌ها و بقایای ترکیبات دارویی مد نظر می‌باشد.

توانمندی‌ها:

 • طراحی و ساخت سنسور و بیوسنسور جهت كنترل كیفی مواد غذایی
 • حذف بیولوژیکی آفلاتوکسین M1 در شیر و فراورده لبنی تخمیری
 • تشخیص سریع تقلبات در مواد غذایی به ویژه شیر و فراورده‌های لبنی
 • استفاده از فناوری‌های نوین (نانوفناوری، زیست فناوری و...) به منظور کاهش آلاینده‌های شیمیایی و میکروبی مواد غذایی
 • روش‌های پیشگیری، کنترل و کاهش انواع آلودگی‌های میکروبی و شیمیایی در مواد غذایی
 • استفاده از تکنیک پردازش تصویر، محاسبات نرم افزاری (منطق فازی، نوروفازی، رگرسیون فازی و....) و روش‌های تشخیص الگو در طبقه‌بندی، ارزیابی و مدل‌سازی کیفیت مواد غذایی
 • تولید بسته‌بندی‌های نوین با هدف افزایش سلامت، ویژگی‌های کیفی و زمان ماندگاری مواد غذایی
 • ارزیابی كیفیت و سلامت غذاهای عملگر
 • برگزاری دوره‌های كوتاه‌مدت و میان مدت، سمینارها و كارگاه‌های تخصصی

 فعالیت‌های انجام شده:

 

 • بررسی و كنترل آلاینده‌های مخاطره آمیز در شیر و فرآورده‌های لبنی و معرفی آن‌ها
 • ارزیابی سطح آفلاتوكسین B1 در خوراك دام و تعیین میزان آلودگی آفلاتوكسین M1 در شیر گاوداری‌های تحت پوشش ركوردگیری خراسان رضوی
 • بررسی امكان استفاده از روش‌های نوین در سنجش آفلاتوكسین در شیر
 • درجه‌بندی شیر خام بر اساس ویژگی‌های میكروبی و فیزیكوشیمیایی با استفاده از سیستم‌های هوشمند با تاكید بر حضور آلاینده‌ها
 • تاثیر لاكتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدو باكتریوم بیفیدوم بر كاهش آفلاتوكسین M1 در مدل شبیه‌سازی‌ شده معده و روده انسان
 • آلودگی‌زدایی آفلاتوكسین B1 از محیط كشت با استفاده از با كتری اسید لاكتیك
 • تعیین مناسب‌ترین روش مبارزه با با كتریوفاژها در فرآیند تولید صنعتی فرآورده‌های لبنی تخمیری(ماست) در قالب طرح Flagship
 • بررسی آلودگی میكروبی بستنی‌های سنتی و صنعتی در سطح شهر مشهد و مقایسه آن در دو فصل تابستان و زمستان
 • شناسایی و كنترل عوامل ایجادكننده طعم و آرومای نامطلوب در محصول دوغ پاستوریزه
 • كاربرد سیستم‌های هوشمند جهت ارزیابی ریسك‌های میكروبی در فرآیند تولید فرآورده‌های لبنی و مقایسه آن با برخی روش‌های كلاسیك
 • تعیین میزان باقیمانده دی ا كسید گوگرد در انواع مهم كشمش تولیدی در استان خراسان رضوی
 • بررسی پتانسیل آلودگی به قارچ‌های مولد توكسین در انواع مهم كشمش تولیدی در استان خراسان رضوی به وسیله محیط كشت‌های اختصاصی
 • بهینه‌سازی و معرفی روش‌های مولكولی به منظور بررسی پتانسیل آلودگی به قارچ‌های مولد اكراتوكسین در ارقام مختلف كشمش
 • مطالعه اثر ضدمیكروبی گیاه كاكوتی بر برخی با كتری‌های مولد فساد و بیماری‌زای مواد غذایی در محیط
 • كشت و اثر آن در افزایش زمان نگهداری محصولات لبنی
 • بررسی فعالیت آنتی اكسیدانی و ضدرادیكالی هسته زیتون ایرانی
 • بررسی فعالیت آنتی اكسیدانی و ضدرادیكالی گلبرگ زعفران
 • افزایش كیفیت عصاره زعفران
 • بررسی میزان سرب، جیوه، كادمیوم و آرسنیك در شیر پاستوریزه استان خراسان رضوی
 • ساخت سنسور پلیمری حساس به یون سرب (II) به منظور کاربرد آن در انداز‌ه گیری سرب در شیر خام
 • بررسی اثر لا کتوباسیلوس رامنوسوس و بیفیدوبا کتریوم بیفیدوم بر کاهش میزان آفلاتوکسین M1 در ماست
 • پروبیوتیک
 • بررسی تاثیر با کتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس گونه PTCC 1637 و مخمر ساکارومایسس سرویزیه 5177 PTCC  بر سمیت‌زدایی آفلاتوکسین B1 در شرایط invitro
 • بررسی اثر استارتر و لاکتوباسیلوس کازئی بر کاهش میزان آفلاتوکسین M1 در ماست
 • تاثیرلاكتوباسیلوس اسیدوفیلوس وبیفیدوم بر كاهش آفلاتوكسین M1 در مدل شبیه‌سازی شده معده و روده انسان
 • بررسی امكان استفاده از اسانس‌های و عصاره‌های گیاهی به منظور كنترل رشد و جلوگیری از تولید آفلاتوكسین بوسیله آسپرژیلوس پارازیتكوس در محیط كشت و خوراك دام

 آدرس: مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی - سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسا نرضوی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

تلفن: 38827139-051 نمابر: 38827139-051-وب سایت: www.foodres.ir