سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

شنبه ، 01 تير 1398 کد خبر:4862 تعداد بازدید:

استخدام سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

اشتراک گذاری

معاونت پژوهش و فناوری سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در نظر دارد برای حوزه پروژه یابی و نیاز سنجی در این معاونت،  از افراد بومی با شرایط ذیل استخدام نماید.

 

ردیف مدرک و رشته تحصیلی تعداد جنسیت سابقه فعالیت
1 کارشناسی ارشد در رشته های بازاریابی، تجاری سازی فناوری و نوآوری 1 مرد 3 سال

متقاضیان می توانند مدارک خود را حداکثر 10 روز پس از انتشار این آگهی به اداره کارگزینی معاونت پشتیبانی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی به نشانی مشهد-میدان آزادی – پردیس دانشگاه- سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی – طبقه دوم – اداره کارگزینی  و یا به ایمیل معاونت پژوهش و فناوری این سازمان به نشانی vcrt@jdm.ac.ir ارسال و یا جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 31997132 و 31997401   تماس حاصل نمایند.

دانلود فایل