سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

معاونت پشتیبانی

 • 1398/04/20

  علی نیک فرجام - مدیر اداره فناوری اطلاعات فاطمه کاهانی زارعی حسین لاجوردی حمید حیدری سعید دانشیار محمد حسین پور جاجرم پیمان پنجه باشی ...
 • 1397/08/10

  مهمانسرای جهاددانشگاهی به همت جهاددانشگاهی مشهد و حمایت مسئولین محترم دفتر مرکزی در شهریور ماه 1383 با زیربنای 2334 مترمربع در پنج سقف شامل: زیرزمین، طبقه همکف و سه طبقه دارای 24 و...
 • 1397/08/10

  ...
 • 1396/10/24

  امیر خسرو بختیاری برنامه ریزی اساسا یکی از بنیادی ترین وظایف سازمانهاست که مانند پلی زمان حال رابه آینده مرتبط می سازد. هدف این اداره انجام فعالیتهایی میباشد که منجر...
 • 1396/10/24

  هادی درویشی - مدیر اداره امور اداری و عمومی سارا رستمی زمان زهره خانزاد مصطفی غلامی اداره امور اداری و عمومی در مديريت نوين، منابع انساني از...
 • 1396/10/24

  علی ابراهیمی - مدیر اداره امور مالی و عامل ذیحسابی مهدی شرافتی مقدم - مسئول خدمات مالی و کارپردازی امیر زارع بیدکی - کارشناس امور مالی علی کریم...
 • 1396/10/16

  وظایف اداره امور حقوقی و قرارداد ها: 1) ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص امور حقوقی و قراردادها 2) همکاری و مشارکت در تنظیم قوانین و مقررات و آئین نامه ها 3) طرح و تعقیب دعاوی ح...
 • 1396/03/31

  در جهاد دانشگاهی خراسان رضوی همچون سایر سازمانها، مجموع فعالیتهای حوزه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و خدمات تخصصی، توسط حوزه‌ی معاونت پشتیبانی این نهاد به لحاظ ...