سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

چهارشنبه ، 31 خرداد 1396 کد خبر:113 تعداد بازدید:298

درباره معاونت پشتیبانی

اشتراک گذاری

معاونت پشتیبانی

در جهاد دانشگاهی مشهد همچون سایر سازمانها، مجموع فعالیتهای حوزه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و خدمات تخصصی، توسط حوزه‌ی معاونت پشتیبانی این نهاد به لحاظ مالی و اجرایی، پشتیبانی و حمایت می‌شود. این معاونت از سه زیر مجموعه‌ی اداره‌ی خدمات اداری و عمومی، اداره‌ی حسابداری و دفتر طرح و برنامه تشکیل شده است که هر یک با وظایف خاص خود نقش عمده‌ای در پیشرفت برنامه‌های جهاد و چرخیدن چرخ آن ایفا می‌کنند.

 •  اداره‌ی خدمات اداری و عمومی
  • کارگزینی
  • امور بيمه گري
  • دبیرخانه
  • خدمات عمومی
  • جمع دار اموال
  • عمران
  • خدمات مالی

   

   اداره‌ی حسابداری و ذیحسابی
  • بخش صدورسند، صدور چک و بایگانی (مکانیزه و دستی)
  • بخش رسیدگی اسناد
  • کنترل و رسیدگی حسابها شامل طرحها، مغایرت بانکی، قرارداها، مطالبات و دیون
  • انجام عملیات حسابداری، حسابرسی و تهیه‌ی گزارشهای مربوط به بودجه‌ی عمرانی و استانی
  • حسابداری داخلی و بهبود سیستمها و روشهای مالی
  • حسابداری اموال
  • تهیه‌ی گزارشهای مالی درون سازمانی و برون سازمانی

 

اداره‌ی خدمات اداری و عمومی
 

این اداره در ارتباط با امور اداری و پشتیبانی به عنوان بازوی اجرایی معاونت پشتیبانی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. با توجه به گسترش و توسعه‌ی کمی و کیفی فعالیتهای جهاد دانشگاهای مشهد در سالهای اخیر، امور جاری این اداره نیز افزایش چمشگیری داشته است. در واقع تمام درخواستهای واحدهای زیرمجموعه‌ی جهاد در مورد امور گزینشی و استخدامی، امور رفاهی، تعمیر و نگهداری فضاهای فیزیکی، امور مربوط به نقلیه و نیز کارپردازی و اموال، از طریق قسمتهای زیر مجموعه‌ی این اداره انجام می‌شود. زیر مجموعه‌های این اداره شامل قسمت کارگزینی، دبیرخانه،‌ قسمت خدمات عمومی، قسمت عمران و قسمت خدمات مالی است.
 

  

 • مرکز کامپیوتر

با توجه به اهمیت و جایگاه فناوری اطلاعات در ساختار حوزه ی پشتیبانی جهاد دانشگاهی، مرکز کامپیوتر با حضور جمعی از کارشناسان سخت افزار و نرم افزار، اجرا و ارائه ی خدمات در زمینه ی مدیریت شبکه، نرم افزار و سخت افزاردر جهاد دانشگاهی راعهده دار شده است. اعضای این مرکز به کمک مشاورانی که با ایشان همکاری دارند،به بررسی و تعیین سیاست های بلند مدت و کوتاه مدت فن آوری اطلاعات می پردازند. از دیگر فعالیت های این مرکز می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. برنامه ریزی سیاست های کلان در حوزه ی فن آوری اطلاعات
2. ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار، سخت افزار و شبکه 
3. تأمین و مدیریت توزیع اینترنت بخش های مختلف 
4.  ارائه خدمات مشاوره به بخش های مختلف 
5.  پیش بینی و فراهم نمودن نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه در سازمان

 • کارگزینی
  1. انجام مراحل اداری استخدام شامل: گزینش، تکمیل مدارک استخدامی و تشکیل پرونده‌ی پرسنلی و انجام امور مربوط به صدور احکام حقوقی با توجه به دستور العملهای انجام شده؛
  2. پاسخگویی به استعلامهای مربوط به سوابق پرسنلی کارکنان؛
  3. انجام امور مربوط به گواهی کارکرد ماهیانه‌ی کارکنان در پایان هر ماه؛
  4. انجام امور مربوط به مأموریتها، مرخصیها، کارتهای شناسایی و ...؛ 
   امور بيمه گري
  5. انجام امور مربوط به تمدید تاریخ اعتبار دفترچه‌های تأمین اجتماعی کارکنان، صدور
  6. دفترچه‌های جدید تأمین اجتماعی و پیگیری امور مربوط به مرخصیهای استعلاجی بیشتر از سه روز و...؛ 
    
 • دبیرخانه
  1. ثبت خلاصه‌ی مشخصات نامه‌های رسیده و ارسال شده در دفتر؛
  2. تفکیک و توزیع روزانه‌ی نامه‌ها برای ارجاع به واحدهای ذیربط؛
  3. حفظ و نگهداری نامه‌ها، اوراق، اسناد و مدارک محرمانه، مطابق با دستور العملهای ابلاغ شده و...؛ 
    
 • خدمات عمومی
  1. انجام امور مربوط به خدمات رفاهی مانند: تهیه‌ی بلیط برای مأموریتهای اداری، اسکان مهمانان جهاد، تهیه و تأمین ملزومات مورد نیاز در جریان برگزاری مناسبتها و اردوها و جلسات عمومی و ...؛
  2. انجام امور مربوط به تأسیسات و نگهداری ساختمانها؛
  3. انجام امور مربوط به وسایل نقلیه شامل خرید ، تأمیرات، بازسازی و...؛
  4. تامين نيروهاي خدماتي واحدهاي مختلف از طريق شركت ها
    
 • جمع دار اموال
  1. ثبت كليه اموال جديد خريداري شده با برچسب اموال اختصاصي جهاد دانشگاهي
  2. ورود اطلاعات اموال به كامپيوتر
  3. كنترل ورود و وخروج موقت اموال در صورت جابجايي يا نياز به تعمير و ...
  4. صدور برگه خروج اموال
  5. نظارت بر حسن نگهداري اموال موجود
  6. انتقال اموال اسقاطي به انبار مربوطه
  7. تحويل اموال واحدها به امين اموالهاي معرفي شده توسط معاونين محترم
  8. بازديد و چك كردن دوره اي ليست اموال واحدها

   

  1.  انجام امور مربوط به طرحهای عمرانی در دست اجرا؛
  2. پیگیری امور مربوط به اراضی و اسناد زمینها و ساختمانها و...؛
  3. اجرای امرو ساختمانی مانند تعمیرات و بازسازی و ...؛ 
    
 • خدمات مالی

  به منظور تسریع و تسهیل در تهیه اقلام و کالاهای مورد نیاز واحدهای زیرمجموعه‌ی جهاد، تقسم کار کارپردازان به وسیله‌ی اداره‌ی خدمات اداری انجام می‌شود، ولی حسن انجام امور کارپردازی مانند بررسی اسناد هزینه‌ها و ... به عهده‌ی اداره‌ی حسابداری است. اهم فعالیتهای قسمت خدمات مالی عبارت است از:
  • انجام امور مربوط به کارپردازی مانند استعلام بها قبل از خریدهای کلان و گزارش آن، دریافت درخواستهای خرید و اقلام مورد نیاز آنها، نظارت بر امور کارپردازی واحدهای تابعه؛
  • انجام امور مربوط به جمعداری اموال مانند نصب برچسب اموال، تنظیم صورت موجودی اموال در آخر سال مالی، تهیه‌ی صورت اموال زائد و اسقاطی و کسب اجازه‌ی فروش و یا حذف اموال و ...؛

   

  اداره‌ی حسابداری و ذیحسابی
   
  ذیحساب معمولاً مأموری است که با پیشنهاد بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی و به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین متخصصی واجد شرایط به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگیهای لازم برای اجرای مقررات مالی بر اساس مفاد آیین‌نامه‌ی بخشهای اعتبارات دریافتی از دولت، درآمدهای اختصاصی و سایر منابع تأمین اعتبار به این سمت منصوب می‌شود. 
  فعالیتهای عمده‌‌ی مدیر اداره‌ی حسابداری که عامل ذیحسابی نیز می‌باشد به شرح زیر است:
  1. نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ظوابط و مقررات مربوط به صحت و سلامت آنها؛
  2. نظارت بر ثبت و نگهداری اسناد و دفاتر مالی؛
  3. نگهداری و تحویل و تحول وجوه، نقدینه‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار؛
  4. نگهداری حساب اموال و نظارت بر نگهداری آن.

  برای جلوگیری از تداخل منابع مالی جهاد و تفکیک برنامه و طرحهایی که از محل منابع خاصی تأمین می‌شوند، سرفصلهای لازم به تفکیک منابع مالی تحت عنوان حسابهای مستقل ثبت و نگهداری می‌شود که حسابهای فوق بر اساس اصول و استانداردهای متداول حسابداری، با روش تعهدی در بخش درآمدها و روش نقدی در بخش اعتبارات جاری نگهداری می‌شود.
  فعالیتهای اداره‌ی حسابداری به 7 گروه زیر تقسیم می شود:

  1. بخش صدورسند، صدور چک و بایگانی (مکانیزه و دستی)
   1. صدور سند واریزیهای آموزش
   2. حسابداری حقوق و دستمزد
   3. حسابداری صندوق قرض الحسنه
   4. حسابداری پرداخت حق الزحمه و حق التدریس
   5.  صدور اسناد آزمایشگاهها
   6. صدور اسناد کلینیک
   7. صدور چک و انجام امور بانکی
   8. حسابداری انتشارات
   9. حسابداری مرکز تهیه و توزیع مواد شیمیایی و لوازم آزمایشگاهی
   10. صدور سند واریزیهای فرهنگسرا
   11.  بایگانی دستی و مکانیزه
   12. حسابداری تنخواه گردانها
   13.  حسابداری طرحها و قراردادها
   14. پرداخت علی الحساب
   15. حسابداری بودجه‌ی جاری
   16. حسابداری بودجه‌ی استانی

    

  2. بخش رسیدگی اسناد
   1.  رسیدگی اسناد حسابداری پرداخت
   2. رسیدگی اسناد حسابداری غیر پرداخت

    

  3. کنترل و رسیدگی حسابها شامل طرحها، مغایرت بانکی، قرارداها، مطالبات و دیون
   1. تهیه‌ی صورت مغایرت بانکی و انجام عملیات مرتبط با آن
   2. کنترل حسابهای طرحها و قراردادها
   3. رسیدگی و کنترل حسابهای مرکز تهیه و توزیع مواد شیمیایی و لوازم آزمایشگاهی
   4. رسیدگی و کنترل حسابهای بودجه‌ی جاری
   5. رسیدگی و کنترل حسابهای بودجه‌ی استانی

    

  4. انجام عملیات حسابداری، حسابرسی و تهیه‌ی گزارشهای مربوط به بودجه‌ی عمرانی و استانی
  5. حسابداری داخلی و بهبود سیستمها و روشهای مالی
  6. حسابداری اموال
  7. تهیه‌ی گزارشهای مالی درون سازمانی و برون سازمانی
  8. تهیه‌ی صورتهای مالی اساسی شامل: ترازنامه، سود و زیان، گردش وجوه نقد، سود و زیان انباشته، سود و زیان جامع، بودجه‌ی نقدی، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

علاوه بر این از دیگر برنامه‌ها و فعالیتهای اداره‌ی حسابداری تهیه‌ی صورتهای مالی است. صورتهای مالی که هر سال بر اساس دفاتر و مدارک حسابداری تهیه و تنظیم و به دفتر مرکزی ارسال می شوند شامل موارد زیر است:

 1. تزارنامه‌ی حسابهای مستقل
 2. صورتحساب درآمد و هزینه
 3. صورت عملکرد سالیانه‌ی بودجه
 4. ترازنامه‌ی حساب درآمدهای اختصاصی
 5. صورت عملکرد سود (و زیان)
 6. سایر صورتهای مالی لازم

 

 

دفتر طرح و برنامه

دفتر طرح و برنامه‌ی جهاد دانشگاهی مشهد زیر نظر معاونت پشتیبانی از سال 1379 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برنامه و بودجه در جهاد دانشگاهی مشهد شامل پیش‌بینی درآمدها، برنامه‌ها، منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌های انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاستها و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می‌شود و همه ساله پس از ارائه‌ی گزارش 9 ماهه توسط دفتر طرح و برنامه‌، برنامه و بودجه‌ی سال بعد تنظیم و در شورای معاونین جهاد پس از بررسی و بحث تصویب و ابلاغ می‌شود.
مجموعه فعالیتهای این دفتر گامی است در جهت شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به اجرای برنامه و بودجه‌ی واحدهای تابعه‌ی جهاد، نگهداری کل اعتبارات مصوب، ارائه‌ی بازخورد به مدیران جهاد به نحوی که بتوانند مجموعه‌ی استفاده‌کنندگان از اعتبارات را نقد و بررسی نمایند و ضمن توجه به استراتژی تخصیص مطلوب منابع محدود به نیازهای نامحدود، حساب دخل و خرج مجموعه‌ی خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند که در طول برنامه کمترین انحراف از پیش‌بینی را داشته باشند و به اهداف از پیش تعیین شده برسند.
مدیر این بخش در جهاد دانشگاهی مشهد، علی کاوه، کارشناس ارشد مدیریت هستند. 
شرح وظایف و فعالیتهای این دفتر به قرار زیر است:

 

 1.  تنظیم بودجه‌ی سالیانه‌ی کل جهاد برای ارائه به دفتر مرکزی جهاد بر اساس دستورالعملهای ابلاغی؛
 2. تهیه و تنظیم بودجه‌ی کلیه‌ی واحدهای جهاد دانشگاهی مشهد برای ارائه به شورای محترم معاونین بر اساس رئوس سیاستهای ابلاغ شده از طرف رئیس جهاد؛
 3. تدوین بودجه‌ی مصوب و ارائه به معاونتهای جهاد؛
 4. تهیه‌ی آمار و اطلاعات لازم برای تصویب بودجه و ارائه به شورای محترم معاونین؛
 5. تهیه و تکمیل فرمهای تنظیم بودجه با نظارت مقام مافوق و ارائه به معاونتهای جهاد؛
 6. کنترل و نگهداری اعتبارات بر اساس برنامه و بودجه‌ی مصوب؛
 7. تهیه‌ی نمودارهای آماری و مقایسه‌ی عملکرد هر سال با سالهای قبل؛
 8. راهنمایی مدیران جهاد برای دریافت اطلاعات و آمار مورد نیاز؛
 9. همکاری با سایر معاونتها در رابطه با تنظیم بودجه و نگهداری آن؛
 10. تغییر و به‌روز رسانی شیوه‌های تنظیم بودجه با مشارکت مدیران ادارت؛
 11. ارائه‌ی گزارش عملکرد کلیه‌ی ادارت و قسمتها در مقاطع 3 ماهه، 6 ماهه،9 ماهه و سالیانه؛
 12. شرکت در جلسات مدیران حوزه‌ی پشتیبانی و شرکت در جلسات عمومی مدیران جهاد؛
 13. تلاش برای جذب اعتبارات استانی و تسهیلات از بانکها؛
 14. مشارکت در طرح جامع فناوری اطلاعات جهاد و پیگیری امور مربوط؛