سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

چهارشنبه ، 31 خرداد 1396 کد خبر:113 تعداد بازدید:2199

درباره معاونت پشتیبانی

اشتراک گذاری

در جهاد دانشگاهی خراسان رضوی همچون سایر سازمانها، مجموع فعالیتهای حوزه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و خدمات تخصصی، توسط حوزه‌ی معاونت پشتیبانی این نهاد به لحاظ مالی و اجرایی، پشتیبانی و حمایت می‌شود.

این معاونت از شش زیر مجموعه‌ اداره‌ فنی و طرح های عمرانی، اداره امور مالی، اداره فناوری اطلاعات، اداره حقوقی و امور قراردادها، اداره برنامه بودجه و تشکیلات و اداره  خدمات اداری و عمومی تشکیل شده است که هر یک با وظایف خاص خود نقش عمده‌ای در پیشرفت برنامه‌های جهاد و چرخیدن چرخ آن ایفا می‌کنند. آدرس: مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی- سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی- طبقه دوم- تلفکس: 38832371-051