سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سه شنبه ، 10 مرداد 1396 کد خبر:2284 تعداد بازدید:

مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

اشتراک گذاری

با توجه به شرايط خاص جغرافيايي، اجتماعي و بهداشتي استان خراسان رضوي و با هدف طراحي و اجراي پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي در زمينه عفونت‌هاي شايع و بومي منطقه، سازمان جهاددانشگاهي خراسان رضوي، در سال 1383 مبادرت به تشكيل گروه پژوهشي "بيماري‌هاي رفتاري و عفوني" نمود. اين گروه در تير ماه سال 1387 با عنوان جديد "ايدز، HTLV و هپاتيت‌هاي ويروسي" موافقت اصولي و در بهمن ماه سال 1390 موافقت قطعي خود را از شوراي نظارت و گسترش تشكيلات پژوهشي دفتر مركزي جهاددانشگاهي اخذ نمود. اين گروه در آذر ماه سال 1395 موافقت اصولي "مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون" را از شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشکي وزارت بهداشت و درمان اخذ نمود.

چشم‌انداز افق 1404:

پیشرو در انجام پژوهش‌های منسجم علمی و فناورانه و پویا در توسعه و ارائه خدمات تخصصی دانش بنیان در زمینه عفونتهای منتقله از خون در گستره شرق کشور

اهداف (ماموريت):

انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در زمینه عفونت‌های منتقله از خون و توسعه خدمات تخصصی دانش بنیان مرتبط

محورهاي اصلي فعاليت:

  • ترسيم الگوي اپيدميولوژيك عفونت‌هاي منتقله از خون شامل HTLV، هپاتيت‌هاي ويروسي، HIV/AIDS در جمعيت عمومي و گروه‌هاي خاص
  • مطالعات آگاهي و نگرش به ویژه در گروه‌های در معرض خطر عفونت‌هاي منتقله از خون
  • شناسايي سازوکارهای بیماری‌زایی عفونت‌هاي منتقله از خون از طريق بررسي‌هاي علوم پايه
  • شناسايي ظرفيت‌هاي موجود و بومي‌سازي دانش تخصصي در زمينه ارائه خدمات باليني و آزمايشگاهي از طريق بررسي‌هاي باليني مرتبط با عفونت‌هاي منتقله از خون
  • فرهنگ‌سازي مناسب و بهبود سطح آگاهي و نگرش مردم و جامعه پزشكي در خصوص عفونت‌هاي منتقله از خون از طريق اجراي برنامه‌هاي آموزشي و اطلاع‌رساني در پايگاه‌هاي اينترنتي

توانمندي‌ها:

  • طراحي و اجراي پژوهش‌هاي بنيادي و کاربردي مرتبط با سلامت به‌ويژه عفونت‌هاي منتقله از خون
  • طراحي و تدوين پرسشنامه‌هاي پژوهش براي مطالعات سنجش آگاهي، نگرش و عملکرد (KAP studies)
  • تجزيه و تحليل آماري داده هاي حاصل از پژوهش
  • طراحي و اجراي كارگاه‌هاي تخصصي درخصوص روش تحقيق، جستجوي منابع و نرم‌افزارهاي آماري
  • طراحي و اجراي برنامه‌های آموزشی در خصوص عفونت‌هاي منتقله از خون (همايش، سمينار و ...)

آدرس: مشهد - ميدان آزادي - پرديس دانشگاه - سازمان مركزي جهاددانشگاهي مشهد - تلفن: 38821533-051