. .
۱۳۹۶ پنج شنبه ۵ مرداد
Skip Navigation Links
. .

محمد خواجه حسینی

متولد:1/1/1339 رفسنجان
تحصیلات: دکترای علوم کشاورزی از کشور انگلستان
دوره ریاست از ابتدای تاسیس جهاددانشگاهی مشهد تا تاریخ 11/12/1374

غلامحسین مظفری

تاریخ تولد: 1/2/1347
محل تولد:نیشابور
تحصیلات: کارشناسی کشاورزی مجتمع آموزشی زنجان
دوره ریاست کاز تاریخ 11/12/1374 لغایت 8/4/1377

سید حسین ثنایی نژاد

تاریخ تولد:8/7/1342
محل تولد: نیشابور
تحصیلات: دکترای اقلیم شناسی از کشور انگلستان
دوره ریاست: 8/4/1377 لغایت 11/11/1379

سید علی اکبرشمسیان

متولد:7/12/1342تربت حیدریه
تحصیلات:دکترای انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دوره ریاست: از تاریخ 11/11/1379 لغایت 29/3/90

مجید غیور مبرهن

متولد:15/01/1349مشهد
تحصیلات:دکترای تخصصی علوم تغذیه دانشگاه  ساری گیلفورد انگلستان
دوره ریاست: از تاریخ 29/03/1390 لغایت 26/08/92

For More Information or Technical Support  Mail To webmaster@jdm.ac.ir
Copyright © 2017 JDM All Rights Reserved.