. .
۱۳۹۶ پنج شنبه ۵ مرداد
Skip Navigation Links
. .

پژوهشکده بيوتکنولوژي صنعتي

هدف اصلي از تاسيس اين پژوهشکده مرتبط با چند مشکل يا نياز مشخص در کشور مي باشند که عبارتند از : محدوديت شديد آب، محدوديت زمين هاي قابل کشت، تامين پروتئين غير حيواني مورد نياز جامعه و بالاخره ايفاي نقش در توليد ملي از طريق استفاده از ظرفيت هاي فناوري زيستي در محورهاي راهبردي از جمله کودهاي زيستي و نانوکودها.

زمینه ی فعالیت

پژوهش هاي کاربردي مبتني بر بيوتکنولوژي بر روي قارچ هاي صنعتي،گياهان زينتي و ميکرو ارگانيسم ها

 

ماموريت

انجام پژوهش هاي کاربردي مبتني بر بيوتکنولوژي با تاکيد بر بر کاربرد در تجاري سازي در زمينه هاي گياهان زينتي، قارچ هاي صنعتي و ميکروارگانيزم ها

 

چشم انداز

پژوهشکده ايست مرجع در سطح ملي با ارتباطات علمي منطقه اي در حوزه زيست فناوري در زمينه هاي گياهان زينتي ، قارچ هاي صنعتي و ميکروارگانيزم ها


گروه هاي پژوهشي پژوهشکده بيوتکنولوژي صنعتي:
  • زيست فناوري قارچ هاي صنعتي
  • بيوتکنولوژي ريز سازوارهاي صنعتي
  • بيوتکنولوژي گياهان زينتي

 

نشاني:
مشهد- ميدان آزادي- پرديس دانشگاه فردوسي- ساختمان سازمان مرکزي جهاددانشگاهي خراسان رضوي
38832360-051
سايت: www.indusbiotech.ir
For More Information or Technical Support  Mail To webmaster@jdm.ac.ir
Copyright © 2017 JDM All Rights Reserved.