. .
۱۳۹۶ شنبه ۳ تير
Skip Navigation Linksصفحه اصلی -> معاونت پژوهشی -> ‌گروه های پژوهشی -> گروه پژوهشي ايدز، هپاتيت و اچ ال وی
. .

گروه پژوهشي ايدز، HTLVو هپاتيت‌هاي ويروسي
Research Center for HIV/AIDS, HTLV and Viral Hepatitis

جهاددانشگاهي واحد مشهد با در نظر گرفتن شرايط خاص جغرافيايي، اجتماعي و بهداشتي استان خراسان رضوي از جمله بومي بودن عفونت HTLV و با هدف طراحي و اجراي پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي در زمينه عفونت‌هاي منتقله از خون، در سال 1383 مبادرت به تشكيل گروه پژوهشي "ايدز، HTLV و هپاتيت‌هاي ويروسي" نمود. اين گروه در تير ماه سال 1387 موافقت اصولي و در بهمن ماه سال 1390 موافقت قطعي خود را از شوراي نظارت و گسترش تشكيلات پژوهشي دفتر مركزي جهاددانشگاهي اخذ نمود.

اين گروه در تير ماه سال 1387 موافقت اصولي و در بهمن ماه سال 1390 موافقت قطعي خود را از شوراي نظارت و گسترش تشكيلات پژوهشي دفتر مركزي جهاددانشگاهي اخذ نمود.

چشم انداز

 • مرکز تحقيقاتي پيشرو در زمينه بيماري‌هاي منتقله از خون
 • برتر در زمينه تحقيقات HTLV در كشور
 • الگو در زمينه ارائه خدمات تخصصي مرتبط در استان

محورهاي اصلي فعاليت

 • بررسي‌هاي سرواپيدميولوژيک و مطالعات آگاهي و نگرش به ویژه در گروه‌های پرخطر در استان و كشور
 • بررسي‌هاي ايمونولوژيك ‌و مولكولي به ویژه سيتوكاين‌هاي التهابي، ماركرهاي ايمني، تداخل عامل و ميزبان، ژنوتايپ ويروسي و تركيبات ضد ويروسي
 • بررسي‌هاي باليني

جهت‌گيري پژوهشي

 • ترسيم الگوي اپيدميولوژيك عفونت‌هاي منتقله از خون در جمعيت عمومي و گروه‌هاي خاص
 • امكان‌سنجي تشكيل بانك اطلاعاتي از داده‌هاي مورد نياز نظام سلامت در سطح استاني و ملي
 • فرهنگ‌سازي مناسب از طريق اطلاع‌رساني روزآمد در خصوص عفونت‌هاي يادشده و بهبود سطح آگاهي و نگرش مردم و جامعه پزشكي
 • شناسايي سازوکارهای بیماری‌زایی عفونت‌هاي يادشده
 • شناسايي راه‌هاي انتقال، تشخيص، درمان و پيشگيري از عفونت‌هاي يادشده
 • شناسايي ظرفيت‌هاي موجود و بومي‌سازي دانش تخصصي در زمينه ارائه خدمات باليني و آزمايشگاهي مناسب براي افراد مبتلا

توانمندي‌ها

 • طراحي و اجراي پژوهش‌هاي مرتبط با سلامت به‌ويژه مطالعات اپيدميولوژيك ميداني و بر پايه جمعيت
 • طراحي و تدوين پرسشنامه‌هاي پژوهش براي مطالعات كمي و كيفي
 • تجزيه و تحليل آماري داده هاي حاصل از پژوهش
 • طراحي و اجراي كارگاه‌هاي آموزشی تخصصي درخصوص روش تحقيق، جستجوي منابع و نرم‌افزارهاي آماري
 • طراحي و اجراي برنامه‌های آموزشی عمومی و تخصصي در خصوص عفونت‌هاي منتقله از خون (همايش، سمينار و ...)

فعاليت هاي انجام شده

1. طراحي و اجراي ده‌ها طرح تحقيقاتي از جمله:

 • بررسي ميزان آگاهي و نگرش مردم مشهد درباره ايدز، 1384
 • بررسي ميزان آگاهي و نگرش پزشكان مشهد درباره ايدز، 1386
 • بررسی میزان شیوع عفونت HTLV-1 و HTLV-II در جمعیت عمومی شهر مشهد ،1388
 • بررسی میزان شیوع هپاتيت‌هاي ويروسي A, B, C, D, E جمعیت عمومی شهر مشهد، 1388 تا 1391
 • بررسي رفتارهاي پرخطر مرتبط با سلامت در دانشجويان كارشناسي مشهد، 1388
 • بررسي آگاهي و عملکرد دندانپزشکان شهر مشهد در رابطه با کنترل عفونت، 1389
 • بررسي آسيب‌هاي ناشي از اجسام تيز و برنده در كاركنان بيمارستان‌هاي مشهد، 1389
 • بررسي ميزان آگاهي دانشجويان علوم پزشكي مشهد در مورد HTLV-1، سال 1390
 • بررسي شاخص‌هاي ايمني ميزبان و فعاليت ويروسي در ناقلين HTLV-1 در مشهد، 1391
 • بررسي شيوع عفونت‌هاي منتقله از خون در بيماران دياليزي شهرستان نيشابور، 1391

2. چاپ ده‌ها مقاله علمي-پژوهشي و مروري در نشريات علمي پژوهشي نمايه شده در پايگاه‌هاي معتبر شامل ISI, PubMed, Scopus:

 • طراحي و اجراي پژوهش‌هاي مرتبط با سلامت به‌ويژه مطالعات اپيدميولوژيك ميداني و بر پايه جمعيت
 • طراحي و تدوين پرسشنامه‌هاي پژوهش براي مطالعات كمي و كيفي
 • تجزيه و تحليل آماري داده هاي حاصل از پژوهش
 • طراحي و اجراي كارگاه‌هاي آموزشی تخصصي درخصوص روش تحقيق، جستجوي منابع و نرم‌افزارهاي آماري
 • طراحي و اجراي برنامه‌های آموزشی عمومی و تخصصي در خصوص عفونت‌هاي منتقله از خون (همايش، سمينار و ...)

3. ارائه ده‌ها مقاله علمي-پژوهشي در همايش‌هاي ملي و بين‌المللي

4. تاليف كتاب:

 • HTLV-1 ؛ بيست سال پژوهش در خراسان، 1390
 • ويروس HTLV-I و بيماري‌هاي وابسته- فصل اپيدميولوژي، 1388
 • مرور متون پزشكي در اينترنت (جلد 1 و 2)، 1386

5. برگزاري همايش‌ها و سمينارهاي علمي

 • مديريت هپاتيت ب، 1391
 • HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته، 1390
 • هپاتيت‌هاي مزمن ويروسي، 1388
 • روش‌هاي نمونه‌گيري و محاسبه حجم نمونه در علوم پزشكي، 1388
 • جستجوي هدفمند متون پزشکي در اينترنت با تاکيد بر منابع تمام‌متن، 1386

6. حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي مقطع کارشناسي ارشد و بالاتر

7. برگزاري برنامه‌هاي آموزشي در مورد ايدز و هپاتيت براي عموم مردم و دانشجويان

 • همايش آموزشي هپاتيت را بشناسيم، 1392
 • ايدز؛ سكوت بس است، 1384

8. برگزاري برنامه‌هاي آموزشي در مورد ايدز و هپاتيت براي عموم مردم و دانشجويان

ارائه مطالب آموزشي و پژوهشي گوناگون براي عموم مردم، پزشكان و پيراپزشكان و پژوهشگران در "پايگاه اينترنتي اطلاع‌رساني و پژوهش‌هاي HTLV" به آدرس‌های زير:
www.htlv1.com و www.htlv.ir

نشاني

    مشهد - ميدان آزادي - پرديس دانشگاه - سازمان مركزي جهاددانشگاهي مشهد - طبقه اول - تلفن : 38821533

 

For More Information or Technical Support  Mail To webmaster@jdm.ac.ir
Copyright © 2017 JDM All Rights Reserved.