. .
۱۳۹۶ شنبه ۳ تير
Skip Navigation Links
. .

گروه بیوتکنولوژی ریزسازواره‌های صنعتی:

چشم‌انداز:


گروه پژوهشي پيشرو در سطح ملي در زمینه استفاده از میکروارگانیسم ها در صنایع با اولويت و محوريت دستيابي به دانش فني و تجاري سازي توليدات میکروارگانیسم ها و ترکیبات دارویی با ارزش مورد نياز کشور

جهت‎گيري پژوهشي:


گروه بیوتکنولوژی ریزسازواره های صنعتی، بهينه‏سازي توليد و کسب دانش فني استحصال متابوليت‌هاي با ارزش از میکروارگانیسم ها (جلبک ها، ویروس ها و باکتری ها) را به‏عنوان زمينه تخصصي خود برگزيده است. توليدكنندگان تجاري به ‏دنبال سيستم‏هاي مستعد، مناسب و مقرون به ‏صرفه‏اي براي کاشت، داشت و برداشت تجاری هستند كه ساده و كارآمد بوده و نیاز به نيروي انساني را به‏ حداقل ممكن كاهش دهد. این گروه در کوتاه‎ مدت فعالیت‎های خود را بر شناسایی کاربردی ترین میکروارگانیسم ها ‎ و تلاش در جهت تجاری‌نمودن تولید آنها با استفاده از تکنیک‌های جدید قرارداده و در نهایت تلاش دارد تا از این طریق بتواند در معرفی و تولید ارقام جدید با دست‎ورزی‎های ژنتیکی جامعه علمی و صنعتی را یاری رساند. همچنین تولید متابولیت‌های ثانویه با ارزش و مهندسی مسیر تولید این ترکیبات در شرایط این ویترو از دیگر برنامه‎ های تحقیقاتی بلندمدت این گروه می‎ باشد.

 

محورهاي اصلي فعاليت:


زمینه فعالیت این گروه پیشنهادی عبارت است از: مهندسی ریزسازواره‌های مهم (باکتری، قارچ و جلبک) با هدف تولید فرآورده‌های صنعتی.

همچنین محورهای اصلی فعالیت این گروه به شرح زیر می‌باشند:

• بهینه سازی ظرفیتهای ریزسازواره‌ها برای تولید محصولات صنعتی نظیر آنزیم‌های صنعتی، آنتی‌بیوتیک‌ها و پروتئینها

• زیست فناوری سامانه‌ها (انجام آزمایشات in silico) با هدف پیشگویی مدل‌های رفتاری ریزسازواره‌ها

• تولید فراورده‌های صنعتی از ریزسازواره ها و نیز رنگهای با ارزش خوراکی بهداشتی و دارویی، توکسین ها و عوامل ضد تومور، پرموتورهای رشد گیاهی و حیوانی و سایر محصولات مهم صنعتی دیگر

• استفاده از فناوری زیستی نانو به منظور حفظ پایداری سیستمها


توانمندي‏ها:

 

• برخورداری از تجهیزات پیشرفته وامکانات لازم جهت تحقیق در زمینه استخراج انواع متابولیتهای میکروبی

• فراهم بودن شرایط همکاري با بخش خصوصي در زمینه های مشاوره وتولید فراورده‌های صنعتی از ریزسازواره ها در صنعت آرایشی،بهداشتی،دارویی،غذایی و برخورداری از دانش فنی فناوری زیستی نانوبه منظور استفاده در صنایع مذکور

• برخورداري از نيروهاي انساني متخصص و با تجربه

• امکان ارائه دوره‏هاي آموزشي و تخصصي،سمینارهاوکارگاههای تخصصی در زمینه کشت میکروارگانیسم ، پیشگویی مدل‌های رفتاری ریزسازواره‌ها،چگونگی تولید فراورده‌های صنعتی از ریزسازواره ها


فعاليت‎هاي انجام شده:


1- بررسی اثر دندانه کاتیون‌های فلزی بر رنگرزی خامه پشم با رنگ طبیعی (قارچ موناسکوس پرپورئوس)

2- تعیین محیط کشت مناسب جهت رشد سویه‌ی مولد رنگ موناسکوس پرپورئوس

3- تولید رنگ تام از قارچ موناسکوس پرپورئوس با استفاده از تغذیه با الیسیتورها و پیش‌سازها

4- بررسی نحوه استخراج استخراج رنگ از قارچ Laetiporus sulphureus

5- بهینه‌سازی شرایط تولید قارچ موناسکوس پرپورئوس (دما، اجزای محیط کشت، pH و کار به الیسیتورها ) به منظور دسترسی به حداکثر بیوماس و رنگیزه

 فعاليت‎هاي در حال انجام :

1- بررسی تولید نانو حامل حاوي روغن سیر- رنگدانه کپک موناسکوس پرپورئوس جهت تحریک خودتخریبی سلول.

2- پیشگوئی اثرات تنش‌های محیطی در میزان تولید سیترینین توسط کپک موناسکوس پرپورئوس با استفاده از آزمایشات in sillico

3- مطالعه تاثیر فاکتورهای رشدی و الیسیتورها بر بهینه سازی تولید گنودرمیک اسید توسط قارچ گانودرما لوسیدوم در شرایط آزمایشگاهی.

 

دستاوردها:

مقاله:

1- تأثیرغلظت های مختلف ساکارز، نیترات سدیم و سولفات روی بر میزان تولید رنگ و بیوماس درکپک موناسکوس پرپورئوس. نشریه علمی پژوهشی علوم وفناوری رنگ.1390

 2- Effect of sodium nitrite and sucrose concentration on pigment production by Monascus purpreus. The 5th international medicinal mushroom conference.2009

3- Effect of sodium nitrate, sacharose and zinc sulfate concentration on pigment production by Monascus purpreus. The 16th congress of European mycologists.2011

ثبت اختراع:

* فرایند تولید رنگ تام از کپک مونا سکوس پرپورئوس. 1390

 

آدرس: مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي، ساختمان اقبال، پژوهشکده زیست فناوری صنعتی، کد پستي 1376-91775 شماره تماس
38832360-3 (051)

 

For More Information or Technical Support  Mail To webmaster@jdm.ac.ir
Copyright © 2017 JDM All Rights Reserved.