. .
۱۳۹۶ شنبه ۳ تير
Skip Navigation Linksصفحه اصلی -> معاونت پژوهشی -> ‌گروه های پژوهشی -> گروه پژوهشي علوم اجتماعي
. .

 گروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری

معرفي :

گروه پژوهشي جامعه شناسی گردشگری فعاليت خود را از سال 1371 تحت عنوان گروه «علوم اجتماعی» زير نظر معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهی مشهد آغاز نمود. اهداف این گروه تامين نيازهاي پژوهشي استان، انجام پژوهش هاي کاربردی درباره مشكلات فرهنگي و اجتماعي جامعه ايران،تلاش براي نهادينه کردن حرفه پژوهشگري در جامعه و انجام تحقيقات در زمينه هاي مختلف اجتماعي و در ارتباط با سازمانها و دواير دولتي و غير دولتي بوده و در این راستا، نزدیک به 300 طرح پژوهشی و 20 عنوان کتاب در زمینه مسایل اجتماعی و فرهنگی منتشر نموده است.
با تاسیس پژوهشکده گردشگری در سال 1389، به منظور تخصصي نمودن فعاليت های گروه و ايجاد قطب علمي جهت گيري شده، این گروه به «جامعه شناسي گردشگري»تغییر نام داد.

ماموریت

  • انجام پژوهش­های کاربردی و توسعه­ای کارآمد وفعالیتهای مرتبط پژوهشی نظیر همایش ها و انتشارات در زمینه جامعه شناسی گردشگری

  • تلاش در جهت تشخیص و درک مشکلات اجتماعی و فرهنگی و ارائه راه حل های پژوهش محور برای آنها در زمینه جامعه شناسی گردشگری

چشم انداز (افق 1404)

  • حفظ جایگاه برتر در بین گروه های پژوهشی علوم انسانی جهاد دانشگاهی

  • گروه شناخته شده در عرصه پژوهش های گردشگری استان و کشور

  • انجام طرح های متعدد در زمینه مسایل گردشگری استان

  • پوشش بخش اعظم مسایل مرتبط با گردشگری شهر مشهد

توانمندی ها

  • اعضای هیات علمی تمام وقت متمرکز بر جامعه شناسی گردشگری

  • ارتباطات گسترده با موسسات و سازمان های عمومی و دولتی جامعه

  • فضای فیزیکی و تجهیزات مناسب برای انجام طرح های پژوهشی

For More Information or Technical Support  Mail To webmaster@jdm.ac.ir
Copyright © 2017 JDM All Rights Reserved.