. .
۱۳۹۶ پنج شنبه ۵ مرداد
Skip Navigation Linksصفحه اصلی -> معاونت پژوهشی -> مراکز خدمات تخصصی
. .

مرکز خدمات تخصصی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

یکی از کاستی های موجود در نظام آموزشی کشور فقدان رابطه موثر بین علوم نظری که در دانشگاه ها تدریس می شود با نیازهای جامعه است. رفع این کاستی یکی از ماموریت های جهاددانشگاهی است که در اساسنامه این نهاد با عنوان پلی میان دانشگاه و جامعه در بخش صنعت و خدمات قید شده است.

جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی با درک اهمیت موضوع و با بهره گیری از ظرفیت های علمی و توان نیروهای متعهد و علاقمند همچنین تجربه و دانش اساتید مجرب در دانشگاه ها با راه اندازی بخش های مختلف تخصصی تلاش نموده است تا به ماموریت خود براساس نیازها و ضرورت های جامعه در سطح استانی و ملی به نحو شایسته عمل نماید.

از جمله اهداف مهم دیگر در راه اندازی مراکز خدمات تخصصی فراهم کردن بستر مناسب برای انجام پژوهش های کاربردی است. خوشبختانه این نهاد در زمینه پژوهشی دستاوردهای ارزشمندی نیز داشته است که به آن ها اشاره خواهد شد.

ارائه خدمات تخصصی به ویژه برای محرومین از جمله اهداف مهم دیگری است که در راه اندازی مراکز خدمات تخصصی به ویژه در حوزه پزشکی همواره مد نظر جهاددانشگاهی بوده است.

خدمات تخصصی جهاددانشگاهی در مقایسه با مراکز مشابه با توجه به کیفیت ارائه خدمات و تعرفه های مناسب همواره مورد توجه مردم قرارگرفته اند و سالانه بیش از 350 هزار نفر ازاین خدمات بهره مند می‌گردند.

براین اساس بخش‌های مختلف تخصصی زیر در راستای اهداف مذکور در این واحد راه اندازی شده است:

* مرکز خدمات تخصصی پزشکی:

  1. مرکز تشخیص طبی و آسیب شناسی شماره 1

  2. مرکز تشخیص طبی وآسیب شناسی شماره 2(طلاب)

  3. مرکز تشخیص طبی و آسیب شناسی شهرستان نیشابور

  4. مجتمع پزشکی و پیراپزشکی شهرستان گناباد

  5. کلینیک دندانپزشکی جهاددانشگاهی مشهد

  6. بانک خون بند ناف رویان شعبه خراسان رضوی

  7. مرکز سلول درمانی

*مرکز خدمات تخصصی فنی و مهندسی

*مرکز خدمات تخصصی قارچ های خوراکی

For More Information or Technical Support  Mail To webmaster@jdm.ac.ir
Copyright © 2017 JDM All Rights Reserved.